Foto: Privat

Arbejdsliv

Nej, nej, nej, NEJ!

Det kan være svært at sige fra, når chefen eller kollegerne spørger om hjælp, men nogle gange er det nødvendigt at sige ”nej”. Line Ullmann underviser i at sige fra på en ordentlig måde, og her kommer hun med sine bedste råd til at sige ”nej” på arbejdspladsen.

 

Du kender det måske. Du jonglerer med en masse opgaver på arbejdet, og du kæmper for at blive færdig inden deadline. Du har travlt, men da din chef spørger, om ”du lige kan hjælpe med den her ekstraopgave?”, siger du helt automatisk: ”Ja, det kan jeg sagtens.”

Mange af os har svært ved at sige nej – særligt på vores job, selvom vi i virkeligheden ikke rigtig har plads til mere på vores tallerken.

Det er helt naturligt, at vi gerne vil undgå at sige fra. Det skyldes, at vi som udgangspunkt er sociale væsener, og det ligger derfor dybt i os, at vi gerne vil søge samarbejdet, så vi kan forblive en del af gruppen.

Det forklarer Line Ullmann, der har skrevet bogen ”Sådan siger du nej på jobbet” og holder foredrag om, hvordan vi bedst siger det svære ”nej”.

- Når man skal sige fra over for nogen, så skal man i princippet gå imod en andens ønsker, og det kan i første omgang skabe en lille uoverensstemmelse og måske også føles konfliktfyldt, siger Line Ullmann.

- Man kan derfor tit være bange for, hvordan man bliver opfattet. Man tænker måske: Vil jeg blive opfattet som en, der altid siger nej, som aldrig er fleksibel, eller som om jeg ikke kan overkomme mit arbejde? Men det kan godt lade sig gøre at sige fra, uden at det bliver opfattet negativt.

Når man skal sige fra over for nogen, så skal man i princippet gå imod en andens ønsker.

Dit moralske kompas

Det er vigtigt, at vi bliver gode til at sige fra på en ordentlig måde, så vi kan bevare de gode relationer på arbejdspladsen, og så vi generelt kan sikre, at samarbejdet ikke bliver fyldt med konflikter fremadrettet.

Hvornår ved man grundlæggende, at man står i en situation, hvor man bør sige ”nej” i stedet for ”ja”?

- Udfordringen er ofte, at folk har svært ved at mærke det. Men der, hvor man helt sikkert skal sige fra, er, hvis man oplever, at man er nødt til at gå stik imod sine egne værdier og sit eget moralske kompas, siger Line Ullmann.

- For hvis man gør det rigtig mange gange, så begynder man at mistrives.

Det er altså vigtigt, at du ved, hvordan du siger nej – ellers risikerer du at overskride dine egne grænser og få det skidt på jobbet. Line Ullmann kommer her med nogle af sine bedste råd til, hvordan du siger fra på en god og ordentlig måde.

Foto: Privat

 

8 konkrete råd: Sådan siger du "nej"


1. SIG JA

Du skal grundlæggende fokusere meget mere på, hvad du vil sige ”ja” til. Det lyder måske lidt kontra-intuitivt, nu hvor jeg beskæftiger mig så meget med at sige ”nej”, men jeg mener faktisk, at vi skal være meget mere opmærksomme på at sige til i stedet for at sige fra.

Konkret kan du pro-aktivt opsøge de opgaver, du gerne vil have, og du kan pro-aktivt melde dig til det, du synes, er spændende. Du skal pro-aktivt kommunikere, hvad du mener, er det rigtige at gøre i en situation. Og på den måde kan du nemmere sige fra uden at fremstå som en med en stor nej-hat.”

Det er temmelig træls at arbejde sammen med folk, der siger nej til alt og alle, så det er en god idé at dreje opmærksomheden over på det, du rent faktisk gerne vil. Et ”nej” virker enormt stoppende, hvorimod et ”ja” eller ”jeg vil gerne løse opgaven på den her måde” virker meget mere konstruktivt.

2. TAL I JEG-SPROG

Hvis man er bange for at blive upopulær, når man siger fra, er det en god idé at øve sig i at bruge jeg-sprog. Altså at tale ud fra sig selv. Du kan eksempelvis sige: ”Jeg vil gerne gøre det her”, ”jeg vil hellere gøre sådan her” eller ”jeg har brug for sådan og sådan for at løse opgaven.”

Når man stille og roligt bliver bedre til at kommunikere på den måde, vil det ofte hjælpe mange til at opleve, at de har større gennemslagskraft og får lidt mere selvværd.

3. STIL ET SPØRGSMÅL

Der kan være mange årsager til, at man har svært ved at sige fra. Nogle gange handler det om en selv – man er for eksempel meget ydmyg, eller man er bange for at blive upopulær – men nogle gange kan det også handle om en anden person. Hvis man eksempelvis står over for et meget stærkt individ eller en chef, kan det være en god idé at stille et modspørgsmål.

Hvis du for eksempel får stillet en opgave, som du ikke rigtig kan få dig selv til at sige nej til, kan du sige: ”Jeg vil gerne gå kl. 16, så hvordan tænker du, at jeg kan løse opgaven?” Hvis man spørger og kommunikerer, hvad man selv har brug for, bliver det en lidt mere ydmyg tilgang, og det bliver knap så hårdt-mod-hårdt.

Det er altid vigtigt at søge samarbejdet, så prøv at finde et positivt alternativ.

4. KORT OG GODT

Hvis man er en pleaser-type, som gerne vil gøre det så godt som muligt for alt og alle, har man nemt ved at falde i den fælde, hvor man forklarer og undskylder for alting. Her er det en god hjælp at tænke, at man skal sige fra helt kort og godt. Sig eksempelvis: ”Det kan jeg desværre ikke nå i dag.”

Det er altid vigtigt at søge samarbejdet, så prøv at finde et positivt alternativ a la: ”Jeg kan ikke hjælpe dig lige nu, men jeg kan hjælpe dig i morgen i stedet for.”

5. TRE SÆTNINGER

En god hjælp til at sige fra er, at du finder to-tre sætninger, som du altid kan hive op af hatten. Det er standardsætninger, som kan bruges i mange forskellige situationer, når du skal sige nej. Et eksempel kunne være: ”Tak for at du spørger mig, men det kan jeg desværre ikke.”

Find noget, der ligger godt til dit eget sprog, så det lyder rigtigt for dig. Øv dig på sætningerne og husk at vise forståelse og være imødekommende, når du siger dem – det er den medicin, der skal få ”nej’et” til at glide ned.

6. LAV AFTALER MED DIG SELV

Det kan være lettere at sige fra, hvis man laver nogle aftaler med sig selv. Aftalerne er nogle grundregler eller personlige principper, som man altid lever ud fra.

Et eksempel kunne være, at du har en regel om, at du ikke tjekker mail, efter du er gået hjem fra arbejde, og det er et princip, som du ikke afviger fra. Så selvom en kollega siger: ”Ej, men kunne du ikke lige tjekke x, y eller z i aften?”, og du måske tænker: ”Det kunne jeg jo egentlig godt…”, så siger du nej, fordi det er din regel.

Det er meget lettere at sige: ”Jeg tjekker ikke mail om aftenen, men jeg skal nok svare tidligt i morgen, når jeg er tilbage på pinden”, når du har lavet en regel, for så skal du ikke hele tiden diskutere med dig selv.

Det kan være lettere at sige fra, hvis man laver nogle aftaler med sig selv.

7. VÆR NYSGERRIG

Hvis man er ny på en arbejdsplads, kan det være ekstra svært at sige fra, fordi det bliver en udfordring at blive integreret godt på arbejdspladsen, hvis man lægger ud med at sige nej til alt muligt. Her vil jeg anbefale, at man i større grad søger samarbejdet og er nysgerrig.

Måske får man en opgave, som man har lyst til at sige nej til, fordi man ikke forstår, hvorfor det er vigtigt. Her er det godt at undre sig og spørge: ”Hvad er formålet med den her opgave?” Du kan eksempelvis gå til en kollega og dele din undring. På den måde bliver du klogere på, hvad du fremover bedre kan sige ja og nej til.

8. TRE-TRINS-RAKET

En smutvej til at sige ”nej” på en ordentlig måde er at huske denne tre-trins-raket: 1) Vis forståelse og anerkendelse, 2) Sig nej og giv eventuelt en kort begrundelse og 3) Fremlæg et positivt alternativ.

Du starter med at vise, at du forstår, hvad den anden spørger om, og du anerkender også deres ret til at spørge. Derefter siger du pænt ”nej”, og så finder du en positiv vej videre – det kunne for eksempel være: ”Kunne du spørge Peter i stedet for?” eller ”Jeg kan hjælpe dig i næste uge.” De tre steps fungerer i de fleste situationer, så hav tre-trins-raketten i baghovedet, når du siger fra til din kollega eller chef.


Læs også...

På få minutter komponerede Ole Tange en PROSA-slagsang med tekst fra ChatGPT, og med musik, sang, beats og kor fra Udio.com. "Det fungerer, det er…

Natasha Friis Saxberg er en af de mest markante stemmer, når det handler om at sætte dagsordener inden for it og tech herhjemme. Hun er direktør for…

Selvom Anna igen og igen fortalte sine ledere, at den kode, hun og kollegerne arbejdede med, ikke var god nok, blev der ikke lyttet – men der blev…

Dagligt hører vi om nye hackerangreb, og frygten for, at store angreb kan lægge vores samfund ned, bliver mere og mere reel. Nye it-sikkerhedsregler…

I år har 5.187 personer søgt ind på en it-uddannelse via kvote 2. Det er 10 pct. flere end i 2023.

Den to-årige overenskomst for ansatte i staten er endelig forhandlet på plads for de enkelte organisationer. For ansatte på PROSAs overenskomst…

33-årige Ahmed Zewain drømte om at blive astronom eller astrofysiker, men i dag laver han AI-algoritmer. Han er god til matematik – ikke sådan…

Det er en leg at kode for Simon Moe Sørensen – men det er ikke nok, at du laver verdens flotteste kode, hvis du gerne vil være en succesfuld data…

Politisk rådgiver og talnørd hos PROSA, Ole Tange, giver her en hurtigt introduktion til kryptering.

Musk sagsøger ChatGPT, Instagram mest downloadede app, Netcompany-sagen ruller videre, flere får terapi af chatbots, Apple får kæmpebøde fra Vestager,…