PROSA afholder kurser på Sjælland

PROSA vil i løbet af foråret holde et medlemsarrangement i Roskilde og et i Næstved. Det sker på baggrund af en medlemsundersøgelse foretaget af kursusafdelingen.

– PROSA har gennem mange år gennemført arrangementer i København, og medlemmerne benytter i stigende omfang vores kursusaktiviteter. Da vi samtidig har en stor gruppe medlemmer, som bor eller arbejder syd for København, syntes jeg, det var på tide at undersøge, om der er grobund for at gennemføre arrangementer andre steder end i København, siger Niels Bertelsen, formand for PROSA.

Han peger på, at det er blevet nemmere at gennemføre undersøgelser som denne, fordi PROSA i stigende grad har mailadresser på medlemmerne og værktøjer til at foretage hurtige og enkle undersøgelser blandt udvalgte grupper af medlemmer. Undersøgelsen resulterede i næsten 200 svar.

– Den viser, at der faktisk er interesse for, at vi laver arrangementer uden for København. Så nu går vi i gang med at udbyde nogle af de emner, som medlemmerne har peget på, har deres interesse. Håbet er, at vi kan skabe et fast grundlag for at udbyde arrangementer på Sjælland, således at medlemmer, der ikke bor eller arbejder i hovedstadsområdet, også oplever PROSA som nærværende og relevant, siger Niels Bertelsen.

Den 8. marts afholdes kurset ’Digitalt selvforsvar - Aflytning af mobilen’ i Roskilde, og den 10. maj kan man i Næstved få en ’Introduktion til hacking og praktisk it-sikkerhed’. Læs mere på Tilmeld dig på prosa.dk/kursus.

sny