PROSA står ved en skillevej

Den 13. april 2018 stemte både LO og FTF for en sammenlægning. Ved afstemningen blev der opnået det krævede flertal på 2/3 i begge organisationer – og fusionen er derfor en realitet. Senere samme dag blev der afholdt stiftende kongres i den nye hovedorganisation, og der blev valgt formand og næstformænd.

Vi har i PROSA set både fordele og ulemper ved en sammenlægning. Vi har gennem processen arbejdet for at få løst de udfordringer, vi har set i denne forbindelse. Vi har arbejdet for, at der skulle skabes en samling af alle tre hovedorganisationer - altså også at få Akademikerne med i fusionen. Vi har også arbejdet for at få skabt en hovedorganisation, der skulle have som et grundprincip at bygge på medlemmernes aktivitet og styrke - og altså ikke blot skabe en stor hovedorganisation med en stærkt centraliseret ledelse. Vi har ligeledes arbejdet for, at vi og andre mindre organisationer skulle kunne opnå indflydelse i hovedorganisationen - og fortsat have muligheder for at indgå overenskomster for vores medlemmer.

Vi fik ikke opfyldt vores ønsker, og PROSA valgte derfor at stemme nej til fusionen.

Men nu er fusionen altså en realitet, og vi skal beslutte, hvilken vej PROSA skal gå. Der er flere mulige veje at vælge imellem:

  • Vi kan vælge at blive i den nye hovedorganisation – hvilket er, hvad der sker, hvis vi ikke gør noget andet.
  • Vi kan vælge IKKE at være med i den nye hovedorganisation. Dette kan ske ved, at vi melder os ud af FTF inden udgangen af juni og derefter ser på to af de muligheder, der så åbner sig:
  • Vi kan så undersøge mulighederne for blive medlem af Akademikerne.
  • Vi kan beslutte at stå uden for hovedorganisationerne.

Den sidste mulighed, at stå udenfor, har vi prøvet før – og det er bestemt ikke en optimal løsning. Mange muligheder og døre bliver lukket, hvis vi står udenfor.

Går vi med i den nye hovedorganisation, vil der være nogle særlige problemer, vi skal have en løsning på. I den nye hovedorganisation er der aftalt regler for de interne grænseproblemer. Disse regler foreskriver, at der ved grænsestridigheder skal lægges afgørende vægt på, om der i forvejen har været rejst sager om grænsestridigheder.

Vi skal derfor have en afklaring med blandt andre HK om, hvordan de interne grænseproblemer skal håndteres. HK's folk har den opfattelse, at de med den nye organisation vil få styrket deres eventuelle krav, når de ønsker PROSAs medlemmer overført til dem. Altså uanset hvad medlemmerne selv mener - hvis blot de mener, at HK’s faglige sag kan styrkes derved.

Vi vil nu undersøge, om der kan nås aftaler på dette område, som kan sikre os, hvis vi skal vælge den nye hovedorganisation.

Medlemmerne bestemmer.

I PROSA har vi vedtaget, at det er en delegeretforsamling og efterfølgende urafstemning, som skal tage stilling til de forskellige muligheder. Vores vedtægter fastslår, at vi skal have en sådan urafstemning ved indmeldelse eller udmeldelse af en hovedorganisation. Vi har på sidste delegeretforsamling vedtaget, at det skal vi under alle omstændigheder i denne situation.

På PROSAs hovedbestyrelsesmøde den 21. april skal vi diskutere situationen og indkalde til den ekstraordinære delegeretforsamling og annoncere den efterfølgende  urafstemning.

Jeg håber, vi ses i debatten om dette meget vigtige emne for PROSA.