Forsiden af bogen  "Skabt af en kunstig intelligens"
BØGER

Skabt af en kunstig intelligens

Ny bog sætter fokus på, om algoritmer kan hjælpe os i kreative processer.

Computerens utrættelige regnekraft og fremskridtene inden for kunstig intelligens har gjort algoritmer allestedsnærværende i vores liv og arbejde.

Men kan algoritmer også hjælpe os i kreative arbejdsprocesser?

Det spørgsmål har psykolog Mads Korsgaard og digital kunstner Andreas Refsgaard sat sit for at besvare i bogen 'Skabt af en kunstig intelligens?', og ved at kombinere deres forskellige fagområder udforsker forfatterne computerteknologiens kreative mulighedsrum.

Nogle vil hævde, at netop kreativitet er menneskehedens sidste bastion over for computere
- Bogens forfattere

Bogens forsidebilleder er skabt af en kunstig intelligens, men betyder det, at man i dette tilfælde kan betegne computer­algoritmen som kreativ?

”Nogle vil hævde, at netop kreativitet er menneskehedens sidste bastion over for computere. Men samtidig ser vi et stigende antal eksempler på, at kunstige intelligenser selv begynder at generere billeder, musikkompositioner, produkter, design og andre outputs”, skriver forfatterne i bogens indledning.

Skabt af en kunstig intelligens

Af Mads Korsgaard og Andreas Refsgaard:
178 sider, 250 kroner
Udkommet på Forlaget Samfundslitteratur
Læs mere på skabtafenkunstigintelligens.dk

I bogen viser forfatterne, hvordan computeralgoritmer og nye digitale teknologier som machine learning og kunstig intelligens kan udvide rammerne for kreativt arbejde.

Desuden diskuterer bogen nogle af de konsekvenser, det kan have, når vi begynder at integrere kunstig intelligens i kreative arbejdsprocesser.

Mads Korsgaard er psykolog med speciale i mekanismerne bag kreativitet og innovation, og Andreas Refsgaard er digital kunstner med en legende tilgang til kunstig intelligens.

På bogens interaktive hjemmeside skabtafenkunstigintelligens.dk kan du selv prøve at tegne med din næse på skærmen, skabe dine egne computergenererede kunstværker eller træne en algoritme til at kende forskel på forskel­lige affaldstyper.