"Bøsse" bruges stadig som skældsord

Der er et presserende behov for at ændre kulturen på mange arbejdspladser for at gøre op med den forskelsbehandling, som mange LGBT+-personer oplever. Sådan lyder en af konklusionerne i PROSAs rapport ’Ud af skabet, ind i kampen', der undersøger arbejdsvilkårene blandt forbundets LGBT+-medlemmer.

Undersøgelsen viser, at hver ottende af de PROSA-medlemmer, der identificerer sig som LGBT+-personer, har oplevet diskrimination på deres arbejdsplads. Samtidig siger 79 procent af LGBT+-personerne, at arbejdspladsens ry på området kan have indflydelse på deres valg af arbejde. Og de tal får PROSAs næstformand, Hanne Lykke Jespersen, til at varsle nye initiativer.

– Mange angiver, at der fortsat hersker en forældet og ekskluderende kultur på it-arbejdspladserne, hvor ’bøsse’ bruges som skældsord, og der gøres nar af LGBT+-personer. Det vil vi arbejde for at ændre med øget fokus, uddannelse af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter samt en vejledning til virksomhederne i god og inkluderende kultur, siger Hanne Lykke Jespersen.

Minister: Fremskridt går for langsomt

PROSA præsenterede undersøgelsen på en konference den 9. august med deltagelse af blandt andre LGBT Danmark og Kvinfo samt LO-næstformand Nanna Højlund og FTF-formand Bente Sorgenfrey. De er enige i, at arbejdsmarkedets parter skal sikre bedre forhold for LGBT-personer, men de ønsker også mere lovgivning for at sikre inkluderende arbejdspladser.

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) åbnede konferencen med at gøre status på regeringens indsats – herunder en LGBT-handlingsplan med 42 punkter.

– Det at være åben om at være transkønnet eller at springe ud som homoseksuel er stadig et stort skridt for mange mennesker. Denne rapport bidrager til billedet af, at der sker fremskridt, men ikke med den hastighed, vi kunne ønske os, siger Eva Kjer Hansen, der lægger op til et øget samarbejde med fagforeninger, arbejdsgivere og organisationer på området.

ohl