IT-arbejdspladser

Datacenter skuffer

Apples datacenter i Viborg har langt fra givet så mange arbejdspladser, som politikerne troede.

Det gik ikke som ventet, da Viborg Kommune i 2015 præsenterede planen om at huse et 45.000 kvadratmeter stort Apple-datacenter.

Dengang spåede daværende borgmester Torsten Nielsen (K), at datacenteret ville kaste 10.000 arbejdspladser af sig, men i dag har kun enkelte mindre virksomheder slået sig ned i området, oplyser TV Midtvest.

Dermed tyder det på, at PROSAs formand Niels Bertelsen får mere ret i sin analyse fra 2015, hvor han vurderede, at datacentret ville give arbejde til 20-40 it-folk, når det stod færdigt.

”Hvis man tror, det bliver et sandt jobeventyr, så tager man fejl”, sagde han dengang.

Men hvor jobskabelsen skuffer, så går væksten i strømforbruget fra datacentrene langt hurtigere end forventet.

Hvis man tror, det bliver et sandt jobeventyr, så tager man fejl
- Niels Bertelsen, formand for PROSA

Energistyrelsen skønner i et nyt baggrundsnotat, at datacentrenes strømforbrug vil blive næsten tidoblet frem mod 2030.

Det er en stigning på 20 procent i forhold til det forrige skøn fra Energistyrelsen.

I faktiske tal forventer Energistyrelsen, at datacentrene i Danmark vil forbruge 8,5 TWh i 2030. Det svarer til det årlige forbrug for 2,1 millioner danske husstande.

Senest har Microsoft offentliggjort planer om tre datacentre på Sjælland, og i september åbnede Facebooks store datacenter i Odense.