Algoritmer

Demokrati med algoritmer

Villum Fonden og Velux Fonden, der i fællesskab vil styrke den demokratiske udvikling i fremtidens databaserede samfund.

Demokratiet bliver i stigende grad påvirket af, at beslutninger, der har betydning for den enkelte og for samfundet, bliver truffet automatisk på grundlag af data og avancerede algoritmer, som de færreste kan gennemskue. Sådan lyder det fra Villum Fonden og Velux Fonden, der i fællesskab vil styrke den demokratiske udvikling i fremtidens databaserede samfund med 100 millioner kroner.

Pengene går til forskning, som skal udvikle nye indsigter og løsninger i tæt samspil med borgere, beslutningstagere, civilsamfundsgrupper, it-professionelle og andre.

“Målet er at medvirke til, at Danmark over de næste ti år bliver et foregangsland for sikringen af demokratiske værdier og rettigheder i et digitalt samfund”, siger Hans Kann Rasmussen, der er bestyrelsesformand i Velux Fonden.

Initiativet skal være et tværfagligt samarbejde mellem forskere fra datalogi, humaniora og samfundsvidenskaberne. Læs mere på veluxfoundations.dk/da/algoritmer-data-og-demokrati