medlemsdemotrati

Demokratiet nær dig

Hvordan får PROSAs medlemmer bedst gavn af deres medlemskab? Det var omdrejnings­punktet for årets generalforsamlinger i PROSAs lokalafdelinger.

Alle medlemmer af PROSA er også medlem af en lokalafdeling. Er du selvstændig eller ansat i en privat virksomhed vest for Storebælt, er du automatisk medlem af PROSA/VEST. Arbejder du øst for Storebælt, hører du til PROSA/ØST. Og it-professionelle, der arbejder i det offentlige, hører ikke overraskende til i PROSA/OFFENTLIG. Herudover findes også PROSA/STUD, PROSA/DXC og PROSA/SAS.

Hver lokalafdeling har valgt en bestyrelse, der skal sikre initiativer og aktiviteter til gavn for lokalafdelingens medlemmer, og i løbet af september og oktober blev der afholdt flere generalforsamlinger. Her blev det besluttet, hvad der skal arbejdes for det næste år.

På PROSA/ØSTs generalforsamling besluttede de fremmødte medlemmer, at den nyvalgte bestyrelse blandt andet skal sætte gang i et projekt rettet mod social dumping.
– I første omgang handler det om at undersøge en række indiske firmaer, der har vundet ordrer med påfaldende lave pristilbud, siger Bjørn Vitoft, der er forbundssekretær i PROSA/ØST.

Derudover var flere ØST-medlemmer optaget af, hvordan PROSA kan være med til at sikre kritisk mediedækning af it-området, senest aktualiseret med lukningen af Radio 24/7 og dermed programmet ”Aflyttet”. Det blev besluttet, at bestyrelsen skal kigge nærmere på den problematik det kommende år.

Overenskomstforhandlingerne i 2021 (OK21) var hovedtemaet på PROSA/OFFENTLIGs generalforsamling. Her blev der blandt andet stillet skarpt på Moderniseringsstyrelsens efterfølger, nemlig den nyoprettede Medarbejder- og Kompetencestyrelse, og dens betydning for de kommende overenskomstforhandlinger.

I PROSA/VEST er der det seneste år blevet arbejdet på at stable endnu flere arrangementer på benene for medlemmerne. Da lokalafdelingen geografisk dækker hele området vest for Storebælt, er logistiske udfordringer altid en faktor, når PROSA holder kurser og arrangementer.

I det forgangne år er kræfterne blevet brugt på at få arrangementerne i Aalborg til at fungere bedre, hvilket ifølge forbundssekretær Henrik Jacobsen har betydet mere aktivitet i området.
– På ryggen af den succes går vi nu i gang med at sikre, at endnu et område i det vestlige Danmark bliver opprioriteret, nemlig Sønderjylland, så medlemmerne her får kortere til PROSAs arrangementer, siger han.

PROSA/STUD holder deres generalforsamling i forbindelse med STUD-træf 1. december.