Vi er oppe imod nettets kommercielle superkræfter, lyder det fra fire it-eksperter. Fra venstre er det Gro Thorbjørn Berg Sørensen, Stine Liv Johansen, Lis Zacho og Mette Kim Bohnstedt. Foto: Ole Hoff-Lund

digitalisering

Den digitale kæde er knækket

Hvordan lærer vi børn og unge at håndtere de udfordringer, som en stadig mere digitaliseret verden byder på? Internet Week Denmark satte fokus på bagsiden af digitaliseringen.

Danmark er blandt de absolut førende lande i verden, når det gælder digitalisering, og danske virksomheder ligger langt fremme i brugen af kunstig intelligens som led i forretningsudviklingen. Men kæden er knækket, når det gælder om at uddanne den næste generation i teknologiforståelse og lære dem at håndtere de udfordringer, som en stadig mere digitaliseret verden byder på.

Sådan lyder det fra en række kvindelige debattører med ekspertise i børns brug af it, og som efterlyser langt større fokus på digital dannelse – og uddannelse – fra både politikere, skoler, forældre og virksomheder.
– Lidt firkantet sagt så er børn og unge i dag mere konsumerende end skabende, når det gælder it og digitale medier. Der er brug for, at vi i langt højere grad understøtter dem i en mere kreativ, eksperimenterende og skabende brug af medier og teknologi, siger Stine Liv Johansen, der er ny formand for Medierådet for Børn og Unge og lektor ved Aarhus Universitet.

Generelt kan man sige, at der hverken er nok it-kompetencer eller stikkontakter i folkeskolen til at dække behovet
- Lis Zacho, folkeskolelærer

For mens børnene boltrer sig ukritisk i gratis onlinespil, YouTube og sociale medier, får de overraskende lidt støtte fra omgivelserne til at udforske og forstå teknologien. Og det går ud over deres it-kreativitet og lyst til at beskæftige sig professionelt med it, lyder det fra flere organisationer.

Tænketanken DEA og Microsoft udgav i februar en stor undersøgelse blandt skoleelever og deres forældre for at afdække deres interesse for it, naturfaglige og tekniske fag (STEM). Og tendensen er tydelig – alt for mange taber interessen i løbet af grundskolen, og det gælder særligt pigerne, siger Gro Thorbjørn Berg Sørensen, der er konsulent for politik og strategi i Microsoft:
– Hvis vi skal vende udviklingen, ligger der et stort arbejde foran os. Langt de fleste, der arbejder med it i dag, er midaldrende hvide mænd. Det er der ikke noget galt i, men der er en risiko for, at de teknologiske løsninger ikke afspejler mangfoldigheden i samfundet. Derfor er det vigtigt at få ligestilling ind i it-branchen, siger Gro Thorbjørn Berg Sørensen, der opfordrer forældre til at understøtte de unge i deres interesse for it.

Et kæmpe svigt

Og det er der brug for. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at kun hvert andet skolebarn oplever, at deres forældre interesserer sig for deres liv på nettet.
– Det er et kæmpe svigt, at vi ikke ruster vores børn og unge til at begå sig sikkert og smart i den digitale verden. Derfor skal der også mere teknologiforståelse ind i læreruddannelserne, siger Mette Kim Bohnstedt, der er uddannelseskonsulent i Børns Vilkår.

Også når det gælder børnenes forståelse for de kommercielle interesser, der er på spil på nettet, efterlyser Børns Vilkår større ansvarlighed fra forældrene. Ifølge undersøgelsen mener 79 procent af forældrene ikke, det er vigtigt, om deres børn spiller spil med reklamer eller kommercielt indhold.
– Vi er nødt til at klæde vores børn ordentligt på digitalt, så de forholder sig kritisk til sociale medier og reklamefinansieret indhold, for vi er oppe imod nettets kommercielle superkræfter, siger Mette Kim Bohnstedt.

Teknologiforståelse som forsøg

Lis Zacho, der er folkeskolelærer på Lindevangskolen på Frederiksberg, fremhæver, at de færreste lærere har forudsætningerne for at tilbyde eleverne en meningsfuld undervisning i it, og at programmering og grundlæggende it-forståelse kun indgår i meget begrænset omfang i læringsmålene i folkeskolen.

Selv har hun påtaget sig at undervise i det nye fag teknologiforståelse, som er et treårigt forsøg. Men hun finder det paradoksalt, at kun 46 ud af landets 1.800 folkeskoler er med i forsøget.
– Det betyder jo omvendt, at 1.754 folkeskoler ikke underviser i teknologiforståelse her i 2019 og tidligst kommer til det, når forsøget er slut om to år. Generelt kan man sige, at der hverken er nok it-kompetencer eller stikkontakter i folkeskolen til at dække behovet, siger Lis Zacho.

Ved siden af lærerjobbet er hun frivillig underviser i Coding Pirates, der med kreativiteten i højsædet lærer børn og unge kodning, programmering og digital dannelse i deres fritid. Tilbuddet er så populært, at der er 2.700 tilmeldte børn og lige så mange på venteliste, og ifølge Lis Zacho er der er faktisk elever i 4. klasse, som har lært at kode i JavaScript:
– Det handler om at gøre børnene nysgerrige og skabe et mulighedsrum, hvor de sammen kan udfolde sig frit med it. Så kan alt lade sig gøre. Men når det gælder teknologiforståelse, så er budskabet til både forældre og samfund: Tag ansvar og støt op. Skolen klarer det ikke alene.

Internet Week Denmark fandt sted i Aarhus den 7.-12. maj. PROSA var med som eventpartner. Læs mere på iwdk.dk