TEMA

”Det kan blive et spændende redskab til softwareudvikling”

ChatGPT kan være en hjælpende hånd til et hav af arbejdsopgaver, men hvordan bruger de yngre profiler i it-branchen teknologien? 27-årige Simone Petersen får blandt andet hjælp af chatbotten til oversættelser og tekstarbejde, mens 30-årige Louie Meyer brugte ChatGPT til at generere scripts, da hun skrev speciale på IT-Universitetet.

Når 27-årige Simone Petersen skal oversætte en tekst fra dansk til engelsk, eller hun skal sikre sig, at der er styr på grammatikken, spørger hun som hovedregel ChatGPT til råds.

– Jeg benytter mig faktisk ret meget af ChatGPT i forbindelse med min uddannelse, siger Simone Petersen, der har en professionsbachelor i økonomi og it fra KEA og i øjeblikket læser en kandidat i digital innovation & management på IT-Universitetet.

Ifølge Simone så hjælper chatbotten også it-studerende med at koge lange, komplicerede tekster ned, så de bliver mere spiselige og lettere at forstå.

– Nogle gange kan man se sig blind på nogle tekster, når man sidder og læser, og der er ChatGPT især god til at lave overordnede overskrifter med små forklaringer nedenunder, fortæller hun.


Scripts til systemudvikling

Det er dog langtfra kun tekstarbejde, som ChatGPT kan hjælpe til med. Da 30-årige Louie Meyer i foråret skrev speciale på IT-Universitetet, brugte hun sammen med sin studiegruppe også chatbotten til at generere scripts til deres systemudvikling.

– Det var mest brugbart, når vi arbejdede med sprog eller biblioteker, hvor vi enten havde ingen eller meget lidt erfaring, fordi det gav os et hurtigt indblik i logik og syntaks, siger hun og fortsætter:

– Selvom det var sjovt at have en digital, generativ sparringspartner ved hånden, blev det dog hurtigt tydeligt for os, at ChatGPT ikke kunne hjælpe os med at løse komplekse eller arkitektoniske problemstillinger i vores udviklingsproces.

Louie Meyer fik i sommer sin master i softwaredesign, og i dag arbejder hun som videnskabelig assistent og undervisningsassistent på IT-Universitetet. Her er hun i øjeblikket i gang med at lave øvelsessessioner til de studerende med fokus på prompting til ChatGPT.

– Der kan være meget læring i at skrive en prompt med nøjagtige specifikationer. Det kræver, at du bruger de rette begreber og formidler funktionaliteten, du ønsker at opnå, tydeligt.
 

Det var mest brugbart, når vi arbejdede med sprog eller biblioteker


Vil påvirke it-karrieren

Grundlæggende er både Louie Meyer og Simone Petersen overbeviste om, at ChatGPT og andre sprogmodeller vil påvirke deres arbejdsliv i it-branchen fremover.

– Jeg tror, vi kommer til at se meget mere til dem. De kan blive spændende redskaber til softwareudvikling og undervisning, siger Louie Meyer.

Simone Petersen peger også på, at ChatGPT vil kunne fjerne en masse manuelt arbejde, men hun tror dog ikke, at det er alle opgaver, som teknologien kan tage over på.

– Den kan eksempelvis ikke erstatte den kreativitet, vi mennesker har, siger hun og fortsætter:

– ChatGPT er jo promptet med en masse data, som den står og bliver klogere og klogere på, men den vil ikke kunne opfinde den 'dybe tallerken' for os, da den altid vil basere sine anbefalinger på ting, den har mødt før.
 

Godt eller skidt?

Louie Meyer påpeger, at ChatGPT også er et tydeligt billede på, at der er bias i de store datasæt, som modellen er trænet på. 

– Jeg tror i bedste fald, at øget brug af ChatGPT eller lignende AI-chatbots vil hjælpe os med at værdisætte kildekritisk informationssøgning højere og give mere plads til diskussion og stillingtagen til faldgruber ved teknologien, siger hun.

Ser du ChatGPT som en primært positiv eller negativ teknologi for vores samfund?

– Det er et svært og måske lidt for binært spørgsmål. Ligesom med al anden teknologi er de positive og negative konsekvenser altid en spejling af måden, vi som mennesker har udviklet og gjort brug af teknologien på, siger Louie Meyer og fortsætter:

– Jeg ser både positive og negative potentialer ved brug af ChatGPT og andre generative AI-modeller. Jeg tror, det vigtigste, vi som individer og samfund kan gøre, er at spørge os selv, hvilke formål eller problemstillinger vi ønsker at bruge eller videreudvikle generativ AI til. Svarene på de spørgsmål, tror jeg, siger mere om de negative og positive konsekvenser end teknologien i sig selv.
 

'En sort boks'

Når Simone Petersen skal svare på samme spørgsmål, er svaret heller ikke entydigt. Hun peger blandt andet på, at ChatGPT kan medføre, at folk kan blive tilbøjelige til at springe over, hvor gærdet er lavest, men grundlæggende ser hun dog flere positive end negative effekter ved teknologien.

– Jeg kan godt forstå, hvorfor nogle kan se det som en negativ teknologi. Jeg tror, at det oftest hænger sammen med, at folk er lidt nervøse. Det er jo en 'sort boks', hvor det kun er meget få mennesker, der fuldt ud forstår det bagvedliggende i, hvordan ChatGPT fungerer, siger hun og fortsætter:

– Dog ser jeg ChatGPT som primært positiv, da den langt hen ad vejen kan bidrage til at gøre mange ting nemmere for os. 


Læs også...

På få minutter komponerede Ole Tange en PROSA-slagsang med tekst fra ChatGPT, og med musik, sang, beats og kor fra Udio.com. "Det fungerer, det er…

Natasha Friis Saxberg er en af de mest markante stemmer, når det handler om at sætte dagsordener inden for it og tech herhjemme. Hun er direktør for…

Selvom Anna igen og igen fortalte sine ledere, at den kode, hun og kollegerne arbejdede med, ikke var god nok, blev der ikke lyttet – men der blev…

Dagligt hører vi om nye hackerangreb, og frygten for, at store angreb kan lægge vores samfund ned, bliver mere og mere reel. Nye it-sikkerhedsregler…

I år har 5.187 personer søgt ind på en it-uddannelse via kvote 2. Det er 10 pct. flere end i 2023.

Den to-årige overenskomst for ansatte i staten er endelig forhandlet på plads for de enkelte organisationer. For ansatte på PROSAs overenskomst…

33-årige Ahmed Zewain drømte om at blive astronom eller astrofysiker, men i dag laver han AI-algoritmer. Han er god til matematik – ikke sådan…

Det er en leg at kode for Simon Moe Sørensen – men det er ikke nok, at du laver verdens flotteste kode, hvis du gerne vil være en succesfuld data…

Politisk rådgiver og talnørd hos PROSA, Ole Tange, giver her en hurtigt introduktion til kryptering.

Musk sagsøger ChatGPT, Instagram mest downloadede app, Netcompany-sagen ruller videre, flere får terapi af chatbots, Apple får kæmpebøde fra Vestager,…