DF20 præget af tekniske koks

Delegeretforsamlingen i PROSA, der på grund af coronarestriktionerne og forsamlingsforbuddet foregik digitalt lørdag den 14. november, blev præget af alvorlige tekniske problemer, som affødte en stribe protester fra de delegerede.

Protesterne blev alle afvist af dirigent Lars Christensen, der dog kaldte de tekniske svigt for "multi møghamrende besværligt".

"Men jeg mener stadig, det er demokratisk, så vi fortsætter", sagde Lars Christensen.

Men flere deltagere gav udtryk for, at mødeformen var udemokratisk, og at den haltende teknik betød, at folk ikke kunne komme ordentligt til orde forud for afstemningerne.

En af dem var Alice Raunsbæk, der flere gange gjorde opmærksom på, at det var umuligt at komme igennem og deltage i en meningsfuld demokratisk samtale.

”Jeg kan godt forstå, at folk er frustrerede. Vi kan ikke tage ordet, og vi er rigtig mange, der oplever, at vi ikke kan komme til orde, fordi teknikken svigter. Og så bliver det udemokratisk”, siger Alice Raunsbæk.

Tekniske udfordringer

Det tekniske system var bygget op på to forskellige platforme – Eventbuizz og Teams - med Tele Tech som teknisk support. Det betød, at der var en forsinkelse på op imod 30-40 sekunder, når en taler blev tildelt ordet, og at deltagerne skulle veksle mellem Teams og Eventbuizz, når de ønskede at kommentere et forslag på delegeretforsamlingen.

”Det nytter jo ikke noget, at dirigenten siger, at der ikke er nogen, der har bedt om ordet, når teknikken ikke virker. Det er rent faktisk umuligt at komme til orde”, sagde Christian Christensen, der af samme grund ønskede afstemningen om budgettet forkastet.

Delegeretforsamlingen blev en time forsinket på grund af tekniske problemer, og dagsordenen blev yderligere forsinket i løbet af dagen.

Både formand Niels Bertelsen og næstformand Hanne Lykke Jespersen blev genvalgt uden modkandidater. For Hanne Lykke Jespersen er der tale om den sidste periode - hun genopstiller ikke i 2022.

Nye forbundssekretærer

Den digitale delegeretforsamling besluttede også at udvide antallet af forbundssekretærer fra fire til fem. Curt Kjærsgaard blev valgt som ny forbundssekretær øst for Storebælt, hvor Bjørn Vitoft opnåede genvalg.

Vest for for Storebælt blev Amanda Christiansen valgt til den ledige post som forbundssekretær efter Carsten Larsen, der efter mange års indsats fra kontoret i Odense har valgt at gå på pension. Desuden opnåede Henrik Jacobsen genvalg i Aarhus. Endelig blev Morten Rønne genvalgt som landsdækkende forbundssekretær i regi af PROSA Offentlig.