Efteruddannelse skal redde it-folks job

It-professionelle udvikler teknologier, som er med til at automatisere, effektivisere og digitalisere samfundet hver eneste dag. De står midt i den teknologiske udvikling, men hvordan ser de egentlig selv på den? Og hvilke konsekvenser har automatisering, kunstig intelligens og moderne cloud-teknologi for it-professionelles eget arbejdsliv?

De spørgsmål har vi stillet i er særligt tema i forbindelse med lønstatistikken, så vi kan blive klogere på den teknologiske virkelighed, der er på it-arbejdspladserne netop nu.

Selvom PROSA-medlemmer er meget forskellige og arbejder under en bred vifte af ansættelsesforhold og med varierende opgaver, så tegner der sig nogle tydelige tendenser, når man spørger, hvordan fremtiden ser ud lige nu fra en it-professionels perspektiv.

Det er vigtigt at kunne tale præcist om den teknologiske udvikling, og vi har derfor spurgt direkte om, hvilke teknologier PROSA-medlemmer oplever konkret ændrer deres arbejdsliv lige nu, samt hvilke der vil ændre det fremover. For der er ingen tvivl om, at automatiseringen rammer alle arbejdspladser.

Disruption forstyrrer ikke

Automatisk kodegenerering og kunstig intelligens spiller en meget begrænset rolle i hverdagen for de adspurgte it-folk. 21 procent tillægger automatisk kodegenerering betydning, mens blot 12 procent anfører, at kunstig intelligens har betydning for deres arbejdsliv her og nu. Der tegner sig et helt andet billede med teknologier som cloud, automatiserede tests og automatiseret opdatering. Her vurderer mellem 48 og 61 procent, at teknologierne har stor betydning for deres arbejdsliv, som det ser ud nu.

Omkring 38 procent vurderer, at kunstig intelligens er på vej og kommer til at spille en stor rolle inden for de næste fem år, men aktuelt er det ikke den mest betydningsfulde teknologi på it-arbejdsmarkedet. Det viser noget vigtigt om, hvilket teknologisk landskab de it-professionelle bevæger sig rundt i, og det udgør baggrunden for deres vurdering af, hvordan teknologien konkret påvirker deres arbejde. Her anser it-folk altså ikke de meget disruptive teknologier for at have en stor aktuel betydning på arbejdspladserne (endnu). Deres job er mere præget af accelererende eller effektiviserende teknologier, som speeder en proces op, der har været under udvikling i lang tid. Det er på den baggrund, at it-folks syn på automatiseringens betydning for it-arbejdsmarkedet skal forstås.

Udvikling er et vilkår

Der er til gengæld ingen tvivl blandt de adspurgte om, at den teknologiske udvikling kommer til at føre til ændringer i arbejdslivet som it-professionel. Over to tredjedele - cirka 70 procent - vurderer, at deres jobfunktioner kommer til at ændre sig i fremtiden. Det kan stille nye krav til medlemmerne, hvor nogle skal kæmpe med at holde sig kvalificerede og opdaterede i en udvikling, som bliver ved med at buldre derudaf. Men rigtigt mange af respondenterne angiver, at netop det altid har været et vilkår for arbejdet med it.

Flere end hver fjerde respondent - 28,6 procent – vurderer, at den teknologiske udvikling kommer til at være så radikal, at de i fremtiden skal omskoles til at varetage et helt andet job, end de har i dag. Det er i særlig grad de it-folk, som arbejder med drift - 37,2 procent - og brugerunderstøttelse - 33,6 procent - som er mest tilbøjelige til at mene, at deres job kommer til at forsvinde i den form, det har nu.

Endnu flere skønner, at udviklingen kommer til at kræve mere efteruddannelse af dem. Her mener 38,4 procent, at der skal efteruddannelse til, hvis de i fremtiden skal kunne bevare deres jobfunktioner. Det er en holdning, som især er udbredt blandt de it-folk, der arbejder med systemudvikling/arkitektur samt drift og sikkerhed.

Opdaterede kompetencer

34,7 procent angiver, ikke overraskende, at den teknologiske udvikling inden for automatisering, som er drevet frem af øget digitalisering og mere systematisk anvendelse af data, vil føre til flere it-job på deres arbejdsplads i Danmark. Flere grupper i samfundet kommer til at se sig om efter noget andet at lave, og mange kommer til at opleve, at deres job er i konstant forandring efter at have været i stilstand i mange år. Men blandt it-folk er man vant til farten og den konstante udvikling. Her går man relativt nøgternt ind i udviklingen og mener endda overvejende, at den vil føre til flere it-job.

Men vi kommer ikke uden om, at automatiseringen efterlader it-arbejdsmarkedet dybt forandret. Det er der ingen tvivl om, og det kommer til at kræve en fleksibel, let tilgængelig og massiv efteruddannelsesindsats at hamle op med de automatiseringsprocesser, som hele tiden er på spil på it-arbejdsmarkedet. Det udgør en reel udfordring, da mange it-folk aktuelt oplever, at det er svært at få bevilliget efteruddannelse af deres chefer, at man ikke kan få fri til at dygtiggøre sig, fordi man er den eneste, der sidder og passer et system, eller at de efteruddannelsestilbud, der er tilgængelige, er forældede eller direkte irrelevante. Det skal løses, hvis mange medlemmer ikke skal opleve at deres kompetencer bliver forældede. Derfor har efteruddannelse lige nu et helt særligt fokus  på alle niveauer af vores arbejde i PROSA.


Læs også...

På grund af den nye lov om registrering af arbejdstid, har PROSAs juridiske team hen over sommeren fået mange henvendelser omkring tidsregistrering og…

Forestående ferietid betyder desværre også fyringstid og ”oprydning” i en del virksomheder. Det fortæller jurist Camilla Winter, som her giver et par…

Vi kan ligeså godt se det i øjnene - juli vejret er lunefuldt og rammer ofte sommerdrømmene som en våd karklud. Men fortvivl ikke! PROSAs egen film-…

Internettet og computerbranchen var engang det vilde vesten, et sted, hvor man kunne gøre, hvad man ville uden nogen form for ansvar for almindelige…

Hvad er op og ned i junglen af sundhedstrends? PROSAbladet har spurgt Martin Grønne Jensen, som er dataingeniør, holder foredrag om longevity og er…

Vil du gerne leve længere, så bør du måske give longevity escape velocity-teorien lidt opmærksomhed. Tilhængerne af teorien mener nemlig, at vi kan…

Ny image-analyse fra Computerworld rykker ikke ved, hvem de danske it-professionelle sætter ind på en førsteplads. Til gengæld må Apple se sig slået…

XZ Utils-angrebet havde potentialet til at blive det mest alvorlige supply chain attack til dato, men angrebet blev (heldigvis) spottet i tide, fordi…

JA, siger Isak, Amanda, Lea, Martha og Hannibal. De er mellem 16-26 år og bruger dagligt flere timer på at scrolle gennem de sociale medier for at…

Er du en af de mange dimittender, som står med et nytrykt eksamensdiplom i hånden og er på vej ud på arbejdsmarkedet? Så er Kasper Bach manden, du…