Foto: piqsels.com

kompetencer

Efteruddannelse skal ud i virkeligheden

Alt for mange it-folk får ikke løftet deres digitale kompetencer, og dem, der gør, får ikke de nye evner til at fungere i praksis på arbejdspladsen. Det vil et stort anlagt projekt gøre op med – og du kan få gratis efteruddannelse.

Trænger din arbejdsplads til et digitalt løft, har du nu en unik mulighed for at gafle et skræddersyet efteruddannelsesforløb til dig, en håndfuld kollegaer og din leder. Vel at mærke ude på jeres arbejdsplads og ganske gratis. Samtidig kan du være med til at forme fremtidens måde at tænke efteruddannelse på.

KomDigital – et stort fireårigt projekt – har nemlig sat sig for at gøre alle klogere på, hvordan man får parret efteruddannelse og virksomheder optimalt.
– Der findes en bunke offentlige kurser og efteruddannelsesforløb om digital læring rundt om i landet. Men virksomhederne bruger ikke tilbuddene, og medarbejderne får ikke brugt de efteruddannelsesdage, de egentligt har ret til, siger Sofie Rasmussen, der er projektleder på KomDigital.

Projektet er finansieret af Region Hovedstaden, Vækstforum og EU’s Socialfond, og formålet er at tilrettelægge specialdesignede forløb, så de digitale kompetencer ude på arbejdspladserne bliver løftet præcis dér, hvor behovet er. De to første år er gået med research, udvikling og test af metode. Nu er forløbene færdig­testet, og endnu flere medarbejdere og virksomheder kan få glæde af dem.
– Vores intention har været at finde frem til den mest effektive model for både virksomhed og medarbejdere, og feedbacken er, at vi er lykkedes rigtig godt med det, siger Sofie Rasmussen.

Ud i virkeligheden

KomDigital er et bredt samarbejde mellem tre uddannelsesinstitutioner, nemlig DTU, KEA og CBS, samt repræsentanter for arbejdsgivere og fagforeninger, heriblandt PROSA.
– It-professionelle bør løbende dygtiggøre sig, så de kan blive ved med at være konkurrencedygtige. Men vi må bare konstatere, at det er meget svært, når uddannelsessystemet er skruet sådan sammen, at man i en periode skal rykke ud af virksomheden og ind på en uddannelsesinstitution. Der er et kæmpe behov for, at den læring, uddannelsesinstitutionerne tilbyder, kommer ud på virksomheden og lever dér, siger Michael Tøttrup, der er ledelseskonsulent i PROSA med fokus på efteruddannelse.

Tanken er, at projektet skal inspirere og påvirke hele den måde, vi tænker offentlig efteruddannelse på
- Sofie Rasmussen, projektleder på KomDigital

Han peger på, at KomDigital netop understøtter de deltagende uddannelsesinstitutioner i at udvikle læringsforløb, der er designet til den enkelte virksomhed og deres konkrete problemstillinger.
– Jeg tror, at netop dét vil få det formelle uddannelsessystem til at spille en større rolle som leverandør af læring til vores medlemmer, siger han.

PROSA foretog i 2015 sammen med IDA og HK en dybdegående undersøgelse af it-professionelles brug af kompetenceudvikling i jobbet. 4.370 svar fra medlemmer med it-relaterede arbejdsopgaver viste, at 77 procent i løbet af et år havde deltaget i mindst én type kompetenceudvikling. Men kun 5 procent havde benyttet et offentligt efteruddannelsestilbud.
– Vi støtter kort sagt KomDigital, fordi vi gerne vil være med til at udfordre det offentlige uddannelsessystem til at være mere målrettet og relevant, så de behov, der er ude på arbejdspladserne, i højere grad imødekommes, siger Michael Tøttrup.

Én er ikke nok

Da KomDigital skulle skrue deres forløb sammen, undersøgte de først, hvilke barrierer der er i virksomhederne. Hvorfor bliver de offentlige efteruddannelsestilbud ikke brugt?
– Det, vi fandt ud af, er, at det simpelthen ikke virker kun at sende én enkelt mand på efteruddannelse. En enkelt medarbejder kan umuligt løfte den opgave, det er at implementere de nyerhvervede kompetencer ude i virksomheden. Det kræver jo oftest et samspil med andre kollegaer at få ny viden til at leve, siger Sofie Rasmussen.

Derfor er KomDigitals kongstanke, at det er et team – og ikke mindst teamets leder – der sammen skal kompetenceløftes.
– På den måde forankres den nye viden i virksomheden, og chancen for succes øges betragteligt, siger Sofie Rasmussen.

En anden barriere er, at man på arbejdspladserne oplever, at der ikke er tid til efteruddannelse. Og slet ikke, hvis udbyttet er ringe.
– Derfor har vi designet forløbet, så vi hurtigt sporer os ind på, hvad der er mest effektivt for netop den virksomhed og på mindst mulig tid, siger Sofie Rasmussen.

Specialdesignede forløb

Et forløb hos KomDigital indledes med en screening, hvor virksomheden skal beskrive et strategisk fokus eller en konkret case, der ønskes sparring til og faglig viden om. Herefter følger et dialogmøde med digitaliseringseksperter, så man sammen finder frem til det konkrete indhold i forløbet. Viden i præcis de teknologier eller koncepter, man er kommet frem til, at der er brug for, opnås i workshops og gennem sparring med eksperter fra DTU, CBS eller KEA.

Michael Tøttrup opfordrer PROSA­medlemmer til at overveje, om det kunne være noget for deres arbejdsplads med et digitalt kompetenceløft.
– Hvis det, der tilbydes i KomDigital, virker relevant, så snak med chefen om det. Få ham til at gå ind på hjemmesiden og tilmelde sig. Da det er finansieret af udviklingsmidler, er selve forløbene gratis. Virksomheden skal blot investere tiden og medarbejderne i det, siger han.

Der skal i løbet af de to kommende år gennemføres forløb for omkring 50 virksomheder.
– Tanken er, at projektet skal inspirere og påvirke hele den måde, vi tænker offentlig efteruddannelse på, siger Sofie Rasmussen.

Hvad er KomDigital?

KomDigitals forløb kombinerer workshops og sparring med førende eksperter, så man kan få større indsigt i anvendelse af nye teknologier som Design Thinking, User Experience, AI, Data Science, Machine Learning, Big Data, IoT og Blockchain. KomDigital hjælper også med at afklare, hvad skal der til i ledelsen, blandt medarbejderne og i organisationen for at få værdi ud af investeringer i digitale teknologier, produkter og forretningsmodeller i virksomheden.

Forløbet:

  • Afklaring med hensyn til væks­trettet behov og fokus ved start.
  • Tilrettelæggelse af forskellige læringselementer, der tilpasses den enkelte virksomhed, såsom workshops, kurser, dialogmøder, refleksion og sparring.
  • Facilitering af refleksions­processer mellem de forskellige læringselementer, sådan at den nye viden kan forankres og anvendes.
     

Krav for at deltage:

  • Din arbejdsplads skal være registreret i Region Hovedstaden og må højst have 250 ansatte.
  • I skal deltage med minimum 1 leder og 4 nøglemedarbejdere.
  • I får et kompetence­udviklings­forløb svarende til cirka 20 timer pr. medarbejder.
  • Forløbet er vederlagsfrit.