Foto: Canva

ARBEJDSLIV

Er du ramt af en massefyring? Få hjælp fra PROSA

Det kan være en stor mundfuld at stå midt i en masseafskedigelse på ens arbejdsplads, og det kan medføre en masse usikkerhed for den enkelte medarbejder. Signe Rasmussen, der er jurist i PROSA, giver her et overblik over proceduren omkring en massefyring.

 

I øjeblikket oplever PROSA en stigning i antal henvendelser om masseafskedigelser blandt medlemmerne. 

Det er typisk ikke det juridiske, der er flest spørgsmål til, men derimod selve proceduren bag en masseafskedigelse. Det skyldes i en lang række tilfælde, at arbejdsgiveren ikke er obs på, at det virker som en lukket proces med lavt informationsniveau, og det skaber utryghed hos de PROSA-medlemmer, der bliver berørt af det.

Heldigvis kan PROSA hjælpe. Både med at skabe klarhed over, hvordan processen egentligt forløber, men vi holder også gerne møder for vores medlemmer, både før og efter masseafskedigelsen har fundet sted.

Der er tale om en masseafskedigelse, når der i en 30-dages periode er – eller forventes at blive – afgivet meddelelse om afskedigelse til:

  • mindst ti personer i virksomheder med over 20 og færre end 100 ansatte
  • mindst ti procent af de ansatte i virksomheder med mindst 100 og færre end 300 ansatte
  • mindst 30 personer i virksomheder med mindst 300 ansatte

 

Forhandling med medarbejderne

Normalt finder en masseafskedigelse sted, når virksomhedens øverste ledelse må handle på, at det halter så meget med økonomien, at der skal rettes drastisk op på det. Der må man desværre erkende, at det nemmeste og hurtigste sted at få resultater på bundlinjen er ved at spare på lønudgifterne.

Når ledelsen har truffet beslutning om, at der skal ske afskedigelse af et større antal medarbejdere, så har din arbejdsgiver pligt til at indlede og gennemføre forhandlinger med medarbejderne eller deres repræsentanter, inden afskedigelserne kan ske. Forhandlingerne skal ske så tidligt som muligt.

Der er ikke nogen begrænsninger i, hvem i medarbejdergruppen der kan vælges som medarbejderrepræsentant, men hvis der er en tillidsperson på din arbejdsplads, vil det oftest være denne.

Hvis du som PROSA-medlem bliver valgt som medarbejderrepræsentant, så har du altid mulighed for at kontakte PROSA, og så bistår vi dig gerne gennem hele forløbet med de spørgsmål, der måtte være.

Når forhandlingerne er gennemført, skal din arbejdsgiver senest 10 dage efter informere de medarbejdere, der skal afskediges.

Er jeg købt eller solgt?

Det er din arbejdsgiver, der har pligten til at initiere møderne, og forhandlingernes formål er at forsøge at begrænse skaderne mest muligt. Det kan f.eks. være gennem omplacering eller efteruddannelse af de medarbejdere, der bliver berørt.

Ved de her møder, skal din arbejdsgiver fremlægge oplysninger om, hvad der er årsag til afskedigelserne, hvor mange ansatte der skal opsiges, hvilke jobfunktioner de har, hvilke kriterier ledelsen har lagt til grund for, hvilke medarbejdere der bliver sagt op, samt om de berørte medarbejdere har ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Der er ikke nogen lovkrav om, hvor hurtigt forhandlingerne skal være gennemført, men for større virksomheder er det ikke unormalt, at det godt kan tage et par uger.

Når forhandlingerne er gennemført, skal din arbejdsgiver senest 10 dage efter informere de medarbejdere, der skal afskediges. Så for de medarbejdere, der ikke er direkte involveret i processen, kan det godt være en hård periode, hvor man ikke ved, om man er købt eller solgt.

Her kan du som medarbejderrepræsentant sagtens gøre ledelsen opmærksom på, at det vil afhjælpe usikkerheden i medarbejdergruppen, hvis de er lidt mere transparente omkring processen og den tidsplan, de har lagt for forhandlingerne. Som medarbejderrepræsentant har man tavshedspligt omkring forhandlingerne, men der er ikke noget i vejen for at få afklaret med ledelsen om, hvad der meldes ud på det generelle plan til de ansatte.

Det, der forhandles om på møderne, er både, hvor mange og hvem der skal opsiges, men også de fratrædelsesvilkår den enkelte medarbejder får med sig. Som medarbejder betyder en masseafskedigelse ikke, at alle dine rettigheder flyver ud ad vinduet, så din arbejdsgiver skal stadig vurdere den enkelte medarbejders kompetencer i forhold til det, der er brug for fremadrettet.

En frivillig fratrædelse

Det er ikke usædvanligt, at en arbejdsgiver forud for en masseafskedigelse har spurgt ud i medarbejdergruppen, om der er nogle, der er villige til at tage en frivillig fratrædelse. Det er ofte for forud for en masseafskedigelse at reducere antallet af medarbejdere, der skal opsiges.

Selvom der er en forhandling om fratrædelsesvilkårene, er det desværre ofte tilfældet, at der ikke gives mere end det, lønmodtagerne som minimum har ret til i forhold til funktionærloven, ferieloven og evt. gældende overenskomster.

Her er det vigtigt at vide, at selvom der er tale om en masseafskedigelse, så har du som funktionær stadig ret til det opsigelsesvarsel, du har optjent.

Selvom der er tale om en masseafskedigelse, så har du som funktionær stadig ret til det opsigelsesvarsel, du har optjent.

Hvis du bliver repræsentant 

Hvis du bliver valgt som repræsentant af dine kollegaer til at varetage forhandlingen med arbejdsgiver, så står PROSA altid klar til at hjælpe dig med at afklare, hvad der måtte være af spørgsmål, både i forhold til processen, men også af rent juridisk karakter.

Det er forskelligt fra gang til gang, om det er medarbejderrepræsentanterne, der forhandler, eller om det er de faglige organisationer, der er repræsenteret på arbejdspladsen, der varetager forhandlingerne. Skulle det være situationen, så står PROSAs jurister også her til rådighed.

PROSA kommer også gerne ud og holder et møde med de ansatte om, hvordan de her situationer forløber, og hvad du som ansat har af rettigheder, hvis det er dig, der bliver opsagt.

Nye opgaver på skrivebordet

Når støvet har lagt sig, og hele forløbet er overstået, opstår der oftest spørgsmål om, hvad der så sker fremadrettet.

De fleste af os, der har oplevet en kollega stopper af den ene eller anden grund, ved også, at arbejdsopgaverne jo ikke forsvinder med den, der varetog dem. Derfor kan det også være et element af forhandlingerne, at man påpeger over for ledelsen, at der nødvendigvis vil være mere arbejde til færre ansatte og inddrage arbejdsbyrden som et element i forhandlingerne, så forøgelsen af arbejdsbyrden for den enkelte medarbejder allerede tidligt i processen bliver adresseret.

Desværre ligger det inden for ledelsesretten at beslutte, hvem der skal lave hvad fremadrettet, så derfor kan du godt risikere, at dine arbejdsopgaver ændrer sig en smule efter en masseafskedigelse. Det skal selvfølgelig ikke være sådan, at du får ændret din stilling til noget helt andet, for så er der muligvis tale om en væsentlig ændring, men det kan betyde, at du får nogle flere opgaver, og nogle af dem er måske noget, du ikke synes er så spændende igen.

Derudover er der også den situation, at du måske har mistet nogle rigtig gode kollegaer, og det er måske lige pludseligt ikke så hyggeligt at gå på arbejde mere. Her kan det være en god idé, at du og måske flere kollegaer går til jeres arbejdsmiljørepræsentant, der kan tage det op med ledelsen, så de kan hjælpe med at få genoprettet det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdspladser med 10 eller flere ansatte skal have en arbejdsmiljørepræsentant, men hvis din arbejdsplads af uransagelige årsager ikke har sådan en, så er det også her, du kan hive fat i PROSA, og så kan vi hjælpe med at få gang i en dialog med ledelsen om, hvordan de vil håndtere det.

Få hjælp fra PROSAs karriererådgivere

Hvis du er en af de uheldige, der bliver ramt af en massefyring, så står PROSAs karrierekonsulenter også klar til at hjælpe dig.

Det kan både være med karrieresparring, hvis du vil prøve kræfter med noget nyt, eller hvis du f.eks. har spørgsmål til, hvad du skriver på dit CV, og hvordan du får dine kernekompetencer fremhævet.


Læs også...

Kim Sondrup, der arbejdede 4,5 år i drift-organisationen hos Netcompany, peger på, at det var fedt at få lov til at lave samfundskritiske løsninger,…

En tidligere Netcompany-ansat, der var cirka seks måneder i konsulentforretningen, fortæller, at det var hårdt mentalt at arbejde i it-virksomheden.…

Rasmus Madsen, der arbejdede 5,5 år i drift-organisationen hos Netcompany, var glad for jobbet hos it-virksomheden, men oplevede også, at mange…

En tidligere medarbejder, der ønsker at være anonym, arbejdede godt tre år i konsulentforretningen hos Netcompany. Der var mange lange dage på…

Rene Mejer Lauritsen var ansat 5,5 år i konsulentforretningen hos Netcompany. Han peger på, at der var en masse gode muligheder i virksomheden, men at…

Hvis et ekstraordinært stort arbejdspres og et højt stressniveau var hverdag for størstedelen af de ansatte hos Netcompany, ville it-virksomheden ikke…

Vækst har været den helt store overskrift for Netcompany i de seneste år, hvor antallet af medarbejdere også er vokset massivt. Samtidig har medierne…

Blot 13-årige Willis Gibson med gamernavnet Blue Scuti blev den første til at nå ”Kill screen” i Tetris. Det var han dog kun ene om i få dage. Kort…

To år inde i den russiske invasion kæmper it-professionelle stadig med at få en hverdag til at hænge sammen mellem strømafbrydelser og bomberegn. De…

Coding Pirates fylder 10 år den 28. februar. Græsrodsorganisationen har afdelinger i hele landet, hvor børn og unge leger og lærer sig til…