Få direkte indflydelse på PROSA

DF2018

DF foregår i weekenden 17. og 18. november. Stedet er Scandic Sluseholmen Hotel, Molestien 11, 2450 København SV. Transport, mad og logi dækkes af PROSA. Du tilmelder dig gennem din lokalafdeling ved at møde op på dens generalforsamling. Ved du ikke, hvilken lokalafdeling du tilhører, så kontakt prosek@prosa.dk.

Ønsker du at stille op til en tillidspost, så opfordrer sekretariatet i PROSA dig til at kontakte prosek@prosa.dk, så du kan få dit navn offentliggjort. Oversigt over udvalg kan ses på prosa.dk/mit-prosa. Herunder kan de se bilag vedr. DF2018. Du kan se på upload-datoen, hvornår bilag er oploadet, og når bilag opdateres.  


Upload
dato

Dagsordens-
pkt

Dagsordens-
emne

Bilagsnr.

 22.09.2018

1

<link file:4681>Valg af dirigenter

 01.01.

 22.09.2018

2

<link file:4679>Valg af sekretærer

 02.02.

 -

3

Fastsættelse af forretningsorden, tidsplan/dagsorden

 

22.09.2018

 

<link file:4680>Forslag til forretningsorden, fra HB

03.01.

 

 

Tidsplan

03.02.

 -

4

Valg af DF-udvalg

 

22.09.2018

 

Valg af valgudvalg

04.01.

22.09.2018

 

Valg af økonomiudvalg

04.02.

 

5

Beretning fra HB herunder vedr. Konfliktfonden og Advokatfonden

 

 

6

Beretning af udvalg nedsat af delegeretforsamlingen

 

 

7

Regnskab og Balance

 

 

8

Prosabladets regnskab

 

 

9

Konfliktfondens regnskab

 

 

10

Advokatfondens regnskab

 

 

11

Indkomne forslag til vedtægtsændringer

 

 22.09.2018

12

<link file:4701>Arbejdsplan

12.01.

 22.09.2018

13

<link file:4695>Fastlæggelse af antal og placering af forbundssekretærer

 13.01.

 22.09.2018

14

<link file:4703>Fastlæggelse af Konfliktfondsbidrag

 14.01.

 22.09.2018

15

<link file:4698>Fastlæggelse af Advokatfondsbidrag

 15.01.

 

16

Anbringelse af Konfliktfondens midler

 

 

17

Anbringelse af Advokatfondens midler

 

 

18

Nedsættelse af udvalg

 

22.09.2018<link file:4730>Forslag til kommissorium for bladudvalget, fra HB18.01.
22.09.2018<link file:4717>Forslag til kommissorium for Redaktionsudvalget, fra redaktionsudvalget18.01.01.
<link file:4733>
22.09.2018<link file:4733>
<link file:4733>
<link file:4733>Begrundelse for forslag, fra Bjørn Hansen, ØST18.01.02.
22.09.2018<link file:4732>Forslag til kommissorium for Prosabladet, fra Bjørn Hansen, ØST18.01.03.
22.09.2018Forslag til kommissorium for Redaktionsudvalget, fra Bjørn Hansen, ØST18.01.04.
22.09.2018<link file:4731>Forslag til kommissorium for Redaktionsudvalgt, fra Thomas Kølle, ØST18.01.05.

 

19

Principper for kontingentfastsættelse og budget

 

 22.09.2018

20

<link file:4686>Kandidatliste til valg af forbundsformand

 20.01.

 22.09.2018

21

<link file:4682>Kandidatliste til valg af organisatorisk næstformand

 21.01.

 22.09.2018

22

<link file:4694>Kandidatliste til valg af forbundssekretærer

 22.01.

 22.09.2018

23

<link file:4690>Kandidatliste til valg af politisk næstformand

 23.01.

 22.09.2018

24

<link file:4687>Kandidatliste til valg af hovedkasserer

 24.01.

 22.09.2018

25

<link file:4684>Kandidatliste til valg af Hovedbestyrelse

 25.01.

 22.09.2018

26

<link file:4688>Kandidatliste til valg af suppleanter til Hovedbestyrelse

 26.01.

 22.09.2018

27

<link file:4685>Kandidatliste til valg af Redaktions-/Bladudvalg

 27.01.

 22.09.2018

28

<link file:4683>Kandidatliste til valg af Vedtægtsudvalg

 28.01.

 22.09.2018

29

<link file:4691>Kandidatliste til valg af valgte revisorer

 29.01.

 22.09.2018

30

<link file:4693>Kandidatliste til valg af suppleanter til valgte revisorer

 30.01.

 22.09.2018

31

<link file:4692>Eventuelt

31.01.

 

Det demokratiske omdrejningspunkt for PROSA er delegeretforsamlingen – i daglig tale DF. DF er den øverste myndighed, og det er her, de største og vigtigste beslutninger træffes. Beslutninger, som sætter kursen for PROSAs arbejde for it-folk og faget.

Og det er medlemmer præcis som dig, der bestemmer.

Hvorfor skal du tage med?

Hvis du ønsker indflydelse på, i hvilken retning din fagforening skal bevæge sig, så skal du tage med til DF. Her vil din stemme være med til at påvirke, hvilke politiske sager der skal kæmpes for, og hvordan medlemmernes interesser bedst skal varetages.

Til november kan du blandt andet være med til at bestemme, hvilken hjælp selvstændige it-professionelle skal have adgang til. Forsamlingen skal også diskutere PROSAs rolle i den nye fusionerede hovedorganisation og beslutte om, der skal vedtages et sæt spilleregler, der sikrer et godt arbejdsklima mellem aktive medlemmer og ansatte i PROSA.

DF er også stedet, hvor formand, næstformænd, hovedkasserer, forbundssekretærer, hovedbestyrelse og udvalg står til regnskab for, at det, DF besluttede for to år siden, nu også er blevet gennemført.

Ud over muligheden for at søge indflydelse på din fagforening er DF også et oplagt sted at netværke og møde it-professionelle fra landets andre kanter.

Hvordan kommer du med?

Alle medlemmer kan blive delegerede. Du skal dog vælges til hvervet af den lokalafdeling, du tilhører, på deres generalforsamling, der finder sted op til DF. Hver lokalafdeling må stille med en delegeret pr. 10 medlemmer af afdelingen.

Det, du skal gøre, er:

  • Find ud af, hvilken lokalafdeling du hører til.
  • Mød op til lokalafdelingens generalforsamling i oktober (tjek kalenderen på prosa.dk).
  • Lad lokalafdelingen meddele sekretariatet, at du er delegeret. Du modtager herefter informationer om tilmelding til DF.

Hvordan foregår DF?

DF forløber efter en helt bestemt opskrift med særlige procedurer. Men alt har som regel en god forklaring - og er til for at sikre medlemsdemokratiet. Så selvom det hele godt kan virke temmelig overvældende, indforstået og ugennemskueligt, så fortvivl ikke. Kom eventuelt til et formøde for uerfarne DF-deltagere lørdag formiddag, eller sæt dig med nogle, som har været med før.

Om lørdagen handler det om at se tilbage på den afsluttede periode, godkende beretning og regnskab og se på vedtægtsændringer, mens søndagen retter blikket fremad blandt andet med vedtagelse af arbejdsplan, fastsættelse af kontingent, valg til hovedbestyrelsen, formandskab og de forskellige udvalg.

Og ja, det er gratis for dig at deltage. Du får dækket transporten til og fra hotellet i København, hvor DF afholdes den 17. og 18. november. Overnatning og forplejning koster dig heller ikke noget.

Hold dig orienteret

På prosa.dk/df2018 vil der løbende blive lagt materiale til delegeretforsamlingen op, såsom dagsorden, forslag fra hovedbestyrelsen, lokalafdelingerne og medlemmer, udkast til arbejdsplan, kandidatpræsentationer og meget mere. Du logger ind via Mit PROSA.