løn

Får du nok i løn?

Svaret finder du i PROSAs lønstatistik. Oplysninger om netop dine lønforhold er afgørende for, hvor præcis statistikken ender med at blive.

PROSA tilstræber hvert år at lave den mest fyldestgørende og troværdige lønstatistik for de it-professionelle, så du hverken bliver snydt eller stiller for urealistiske lønkrav. Men det kræver, at du udfylder det spørgeskema om din løn, som er sendt til dig pr. mail i slutningen af januar.

Arbejdstid

Ud over at indhente oplysninger om blandt andet løn og pension, sætter lønstatistikken fokus på et centralt arbejdsvilkår i it-branchen. I år er temaet det grænseløse arbejde. Det var det også i 2014, hvor 47 procent medgav, at de dagligt eller flere gange om ugen læser arbejdsmails i fritiden.
– Problemet er, at man ikke får adskilt arbejdstid og fritid, siger ledelseskonsulent i PROSA, Allan Pleman.

Det kan let resultere i, at man arbejder mere, end man får løn for, og i værste fald kan det ende med stress.
– Derfor er det vigtigt for os at vide, hvordan billedet ser ud i dag, så vi bedst muligt kan hjælpe medlemmerne med at håndtere dette vilkår, siger han.

Virksomhedsindeks

PROSA udarbejder et indeks for alle de virksomheder, hvor mindst fem it-ansatte har besvaret undersøgelsen. Allan Pleman medgiver, at der selvfølgelig er en del usikkerhed forbundet med en indeksering med få besvarelser.
– Men hvis du synes, du ligger dårligt i forhold til lønstatistikken, kan det give dig et indtryk af, om det er virksomheden, der generelt er for fedtet, eller om det alene er dig, der ligger for lavt, siger han.

Virksomhedsindekset kan også være en måde at få hul på en snak om lønniveauet blandt kollegaerne, uden at skulle begynde med at spørge til, hvad den enkelte får i løn, påpeger han.  

Du kan svare på lønstatistikken frem til 8. marts 2020.