Professor Pernille Bjørn

Professor Pernille Bjørn fra Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Foto: Magnus Møller

diversitet

Flere kvinder læser datalogi

For fjerde år i træk er antallet af studiepladser tilbudt til kvinder steget på Københavns Universitets datalogiske uddannelser.

Datalogisk Institut på Københavns Universitet (DIKU) bevæger igen i år et par skridt i retning af at opnå en mere ligelig kønsbalance på uddannelserne. Det viser de seneste tal fra optaget af nye studerende i 2021.

DIKU har blandt andet arbejdet målrettet med at udbrede kendskabet til datalogi blandt børn og unge, og for fjerde år i træk er der en stigning i antallet af studiepladser, der tilbydes kvindelige studerende. 

Hvor der i 2017 blot var 12 procent kvinder blandt de nyoptagede studerende på bacheloruddannelsen i datalogi, der er landets største og ældste, så har datalogiuddannelsen i 2021 optaget 20 procent kvinder.

Desuden åbnede DIKU i 2019 de to nye uddannelser Datalogi-økonomi og Machine Learning og Datavidenskab, som i 2021 har optaget henholdsvis 29 procent og 15 procent kvinder.

Forskellige mennesker skal i højere grad kunne genkende sig selv i datalogi
- Pernille Bjørn, professor i datalogi

Udviklingen glæder institutleder Jakob Grue Simonsen, der kalder det en del af DIKU’s samfundsansvar, at alle uanset køn, baggrund og etnicitet har mulighed for at blive dataloger og får kendskab til datalogi

“Det er svært at komme i tanker om en branche i dag, som ikke bruger redskaber fra datalogien. Derfor har datalogi i høj grad brug for forskellige mennesker, der kommer med forskellige perspektiver og ideer”, siger han i en pressemeddelelse.

Manglende kendskab

Når udviklingen mod en ligelig kønsfordeling på de datalogiske uddannelser og i de tunge it-fag generelt ikke bevæger sig hurtigere, så skyldes det ifølge Pernille Bjørn, der er professor på DIKU, at der er for få, som kender faget.

Hun peger på, at datalogi endnu ikke er et fag, som skoleelever kender på linje med andre naturvidenskabelige fag såsom fysik og matematik, der har en bedre kønsbalance på bacheloruddannelserne.

”Forskellige mennesker skal i højere grad kunne genkende sig selv i datalogi og opleve, at de kan blive succesfulde i faget. Det handler ikke om, at kvinder og minoriteter skal passe ind på datalogi, men i stedet om at vi åbner faget op, således at mennesker med diverse interesser og baggrunde kan følge deres egne interesser inden for datalogifaget – og være med til at skabe og udvikle fremtidens samfund”, siger Pernille Bjørn.

Datalogisk Institut sat flere initiativer i søen, der skal hjælpe med at nedbryde de barrierer, der begrænser kvinder og andre underrepræsenterede i at finde interesse for it-fagene. Det gælder blandt andet de årlige FemTech-workshops for unge kvinder i gymnasiet samt projektet Dataekspeditioner, som skal gøre Informatikfaget i gymnasiet relevant for flere.

Læs portrættet af Pernille Bjørn fra Prosabladet 6/2021.