To af initiativtagerne til Foreningen imod Ulovlig Logning, Peter Kofod (tv) og Rasmus Malver foran Københavns Byret.

Fond støtter sag om ulovlig logning

Foreningen imod Ulovlig Logning, der den 1. juni stævnede Justitsministeriet for at stoppe ulovlig masseovervågning, får nu en massiv økonomisk saltvandsindsprøjtning fra Borgerretsfonden, der har besluttet at bidrage med op til 50 procent af de anslåede udgifter til sagsgebyrer og advokater.

I forvejen har foreningen indsamlet 450.000 kroner fra almindelige borgere samt store donorer som Amnesty International.

– Hele vores styreform hviler på, at offentlige myndigheder overholder den gældende lov. Gør de ikke det, må domstolene bringes i spil, siger fondens talsperson, Hanne Marie Motzfeldt, til Politiken.

Fonden har til formål at hindre ulovlig forvaltning og modvirke magtmisbrug fra offentlige myndigheders side, og ifølge Motzfeldt er der enighed blandt eksperter om, at der forvaltes i strid med lovgivningen. EU-Domstolen dømte i 2016 indsamlingen af en hel befolknings teledata ulovlig, fordi det strider med EU’s grundlæggende borgerrettigheder.

ohl