big data

Forskningsprojekt om politiets brug af big data

I samarbejde med seks europæiske universiteter skal PROSA i de kommende år deltage i et forskningsprojekt om såkaldt Predictive Policing.

PROSA skal i de kommende tre år deltage i et internationalt forskningsprojekt, der skal kortlægge såkaldt predictive policing og politiets brug af big data til både efterforskning og forebyggende politiarbejde.

Projektet er anført af forskere på IT-Universitetet i samarbejde med PROSA og universiteter i de tre baltiske lande samt Oslo Universitet og Loughborough University i Storbritannien.

Forskningsprojektet, der går under navnet CUPP (Critical Understanding of Predictive Policing), har modtaget en millionbevilling fra Nordforsk. PROSA er den eneste organisation udenfor universitetsverdenen, som deltager i projektet, og skal blandt andet arrangere en række åbne arrangementer, der inddrager civilsamfundet.
– Tanken er, at PROSA skal bidrage med it-teknisk og it-politisk indsigt, og at vi derudover skal spille en rolle i forhold til formidling af problemstillingerne til den bredere offentlighed. Forhåbentlig kan vi med dette projekt skabe grundlaget for en offentlig debat om de dilemmaer, der rejser sig, når magtudøvelse og overvågning i stigende grad sker på baggrund af big data og digitale løsninger, siger Niels Bertelsen, der er formand i PROSA.

Politiets arbejde ændrer sig markant i takt med, at politiet får adgang til flere og flere digitale værktøjer
- Niels Bertelsen, formand i PROSA

I alle de lande, der indgår i forskningsprojektet, står digitaliseringen af den offentlige sektor højt på den politiske dagsorden. Det gælder også politiets arbejde, hvor automatisering, kameraovervågning og brugen af avanceret teknologi og big data vinder frem.

Det er den udvikling, som forskerne ønsker at belyse – og ikke mindst de afledte effekter for civilsamfundet, når politiets arbejde sættes ind i en algoritme. Eksempelvis har amerikanske forskere påvist alvorlige svagheder og indbygget bias i den eksisterende teknologi til ansigtsgenkendelse.
– Politiets arbejde ændrer sig markant i takt med, at politiet får adgang til flere og flere digitale værktøjer. Men det åbner også for en række faldgruber. I et demokratisk samfund er tilliden til politiet afgørende, og derfor skal der være indsigt i politiets arbejdsmetoder og redskaber, siger Niels Bertelsen.

CUPP søsættes i januar 2021 og løber i tre år.