klimaomstilling

Grøn omstilling i fagbevægelsen

Et nyt klimapanel med 10 lønmodtagere skal være drivkraft i fagbevægelsens klimaomstilling.

Et nyt klimapanel med 10 lønmodtagere, som til dagligt arbejder med grøn omstilling på deres arbejdspladser, skal være en af drivkræfterne i fagbevægelsens bestræbelser på at bidrage til at nå målet om en 70% CO2-reduktion i 2030.

Panelet har til opgave at udarbejde en række forslag til en endnu grønnere hverdag på landets arbejdspladser, og forslagene vil indgå i udviklingen af fagbevægelsens klimapolitik.

Her er FH's klimapanel

Paneldeltagerne i Lønmodtagernes Klimapanel repræsenterer følgende fagforbund under FH:

Danmarks Lærerforening

Blik- og Rørarbejderforbundet

Dansk El-Forbund

Teknisk Landsforbund

3F

Dansk Metal

Dansk Sygeplejeråd

FOA

Fødevareforbundet NNF

HK

FH har udarbejdet en helhedsplan om klimaomstilling, som indeholder i alt 113 forslag. Den første del af planen foreslår 89 konkrete klimatiltag indenfor 10 områder – fra grønne og socialt bæredygtige indkøb i den offentlige sektor til flere havvindmølleparker og klimaafgifter.

I løbet af året vil klimapanelet deltage i møder i hele landet og hermed medvirke til at udbrede forslagene og de gode erfaringer.

”Den grønne omstilling, vi står overfor, betyder, at hele vores samfund på kort tid skal finde bedre måder at gøre tingene på. Og det er vigtigt, at vi ikke kun fokuserer på forskning, men også på at inddrage lønmodtagernes viden om, hvad der rent faktisk virker ude på arbejdspladsen, og hvordan vi kan fremme den grønne omstilling i praksis. Her kommer vores nye panel til at spille en vigtig rolle”, siger Lizette Risgaard, der er formand for FH.

Ifølge FH’s ”Survey om arbejdsliv 2020” udarbejdet af Danmarks Statistik har 37 procent af de adspurgte lønmodtagere oplevet, at arbejdspladsen inden for de seneste fem år har gjort brug af medarbejdernes grønne forslag til at mindske drivhusgasudledningen.

Mange af de adspurgte lønmodtagere oplever tillige, at de grønne forslag ikke blot gavner klimaet.

De sænker også omkostningerne, og så bidrager medarbejderinddragelsen til trivslen på arbejdspladsen.

”Når der skal udvikles nye grønne løsninger, skal arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel selvfølgelig tænkes ind. Derfor er det vigtigt, at lønmodtagerne bliver inddraget fra starten, og ikke blot hægtet på, når ledelsen eller nogle konsulenter kommer ud af et lukket rum med en eller anden smart grøn plan, som ser godt ud på papiret”, siger Lizette Risgaard.