Hvad har it-afdelingerne anno 2017 gang i?

En rundtur til tre it-afdelinger er ikke en kortlægning af, hvad it-afdelingerne beskæftiger sig med i 2017, men besøgene hos Holstebro Kommune, Pressalit A/S og REMA 1000 illustrerer på hver deres måde nogle af tidens generelle tendenser i driftsarbejdet.

Som det var tilfældet sidste år, har en stadig større del af driftsarbejdet projektkarakter, og det gælder både store opdateringsprojekter og projekter, hvor man implementerer nye teknologier til at understøtte forretningen.

En stor del af tiden går med den daglige drift og brugersupporten, og så er det tydeligt, at hele sikkerhedsspørgsmålet fylder rigtigt meget – også mere end for bare et år siden. Den konkrete implementering af den nye persondataforordning, herunder eventuel indførelse af en såkaldt Data Protection Officer-funktion, er et af de emner, der ligger højt på listen over gøremål. 

Men det, der i høj grad kommer til at fylde i it-afdelingerne i 2017, er de projektorienterede aktiviteter, som foregår i tæt samarbejde med selve forretningsdelen. I Holstebro Kommune har man eksempelvis ikke længere "kun" en it-afdeling, men en it- og digitaliseringsafdeling, hvor digitalisering er overskriften for de tiltag, der udvikler den kommunale butik internt, og for de løsninger, som borgerne kan benytte sig af

Egen serverdrift

Sidste år besøgte vi virksomheder, der havde lagt så meget af serverdriften som muligt ud til eksterne partnere. Det kan bero på en tilfældighed, men de tre virksomheder, vi har besøgt i år, har alle set en fordel i at beholde det meste af eller hele driften på egen matrikel. Cloud-løsninger, lige bortset fra Microsoft Office 365, er heller ikke noget, der fylder meget. Det er dog med i overvejelserne, når der skal implementeres nye løsninger.

Specialtilpasning eller ej

Et fast tema er, i hvilken grad man optimerer sine systemer med specialtilpasninger frem for at holde sig til standardløsninger. Meget afhænger af de konkrete situationer, men REMA 1000 og Pressalit A/S afspejler under alle omstændigheder to meget forskellige tilgange til spørgsmålet. 

Det ser også ud til, at it-afdelinger ikke nødvendigvis blot bliver betragtet som et sted, hvor man altid får nej til sine gode idéer til forretningsløsninger, men ses som aktive og konstruktive medspillere i forretningsudviklingen. Og den gamle "sandhed" om, at hvis bare it-afdelingen kunne leve sit eget stille og usynlige liv, så var det et udtryk for, at det hele kørte som det skulle, holder ikke længere - skal man tro dem, vi har snakket med i denne omgang. Det gælder måske nok for den grundlæggede drift, men når det kommer til initiativer til at understøtte forretningen endnu bedre, må it-afdelingen godt være meget synlig i organisationen.