Hver tiende ramt af sexchikane siger op

Hver tredje kvinde og hver fjerde mand har oplevet en eller flere former for krænkende hændelser af seksuel karakter på deres nuværende eller tidligere arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som Epinion har foretaget for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

De unge er mest udsat: Næsten hver anden lønmodtager mellem 18 og 29 år har været udsat for sexchikane. Det gælder for 48 procent af de unge kvinder og 46 procent af de unge mænd.

Chikanen kan gøre arbejdslivet så surt, at de ramte siger jobbet op. Det er konsekvensen for ti procent af dem, der udsættes for seksuel chikane på jobbet. Blandt de unge ender hele 15 procent med at sige jobbet op, viser FH's tal.

"Tallene viser den barske virkelighed. Seksuel chikane har alvorlige konsekvenser. Ud over, at det kan få folk til at sige jobbet op, viser tallene, at især de unge får behov for psykologhjælp efter krænkende hændelser. Det er helt uholdbart. Og derfor er det nødvendigt med en kulturforandring på de danske arbejdspladser", siger Majbrit Berlau, der er næstformand i FH.

ohl