Kunstig intelligens og bevidste it-studerende

Træf og generalforsamling afholdes hvert efterår. Blandt tidligere temaer er virtual reality og privacy. Træffet inklusive transport er gratis for alle studiemedlemmer.
Vil du være aktiv i PROSA/STUD? Så send Amalie en mail på abj@prosa.dk.

Jeg er taget til STUD-træf, fordi jeg i mit arbejde til daglig er tilknyttet PROSA/STUD og det arbejde, PROSA lægger i it-uddannelserne. Jeg skal snakke med de studerende og høre, hvad de er optagede af, så PROSA kan sætte ind der, hvor det giver mening for de studerende. Jeg hæfter mig hurtigt ved, hvor broget flokken er. Selvom det halter med at få de kvindelige og engelsktalende it-studerende med på årets træf, så består deltagerne både af specialestuderende og lærlinge og alt derimellem. Der er jyder, københavnere og fynboe. Både stilede unge mænd med sirligt hår og andre med sokker i sandalerne – der er skjorter, T-shirts og kasketter.

Og det, der på tværs af deres forskelligheder optager PROSAs yngste medlemmer, er i år Artificial Intelligence! Derfor er programmet også spækket med videnspersoner, praktikere og debattører ud i den kunstige intelligens. Anders Høeg Nissen, der er debattør og journalist, lægger for med at spørge, om vi kan vi få kunstige kollegaer, der støtter mennesker i stedet for at erstatte os? Anders Høeg Nissen ridser fremtiden op med udgangspunkt i historien. Efterfølgende fortæller en praktiker fra Microsoft, hvor langt man er med AI. Herefter ridser en teknologikritisk debattør de risici, der er ved en ukritisk udvikling, op. Det hele slutter med en paneldebat, og spørgsmålene fra de it-studerende er mange: Kan man indprogrammere etik i AI? Hvem bestemmer egentlig i et højdigitaliseret samfund, eller går det hele nok, så længe vi husker at opføre os som mennesker?

Jeg er også af sted for at introducere min medbragte robotkasse. Jeg har lavet robotten hjemmefra af en papkasse og nogle rør, og i den smider alle deltagerne en idé til noget, vi kan forbedre lokalt i løbet af det næste år. Kassens lidt kluntede udseende afslører, at PROSAbotten ikke kommer til at løse de it-studerendes lokale problemer gennem kunstig intelligens lige med det samme.

Men min ubehjælpsomme robot er del af en strategi om stærkere lokal forankring. Diskussionen om, hvordan PROSA/STUD bliver en organisation, hvor studerende også kan være aktive på deres studiested og i deres hjemby, har fyldt meget i bestyrelsen det sidste år – og nu skal det føres ud i livet og ud til medlemmerne. På PROSA/STUDs generalforsamling, der finder sted om søndagen, slår det lokale tema også igennem. Det besluttes, at regionale og lokale grupper skrives ind i vedtægterne, og at disse kan opstille bestyrelsesmedlemmer i løbet af året. Dermed bliver det nemmere at blive aktiv i PROSA/STUD – også hvis man helst vil være det lokalt eller dukker op efter årets generalforsamling.

Da jeg sammen med PROSA/STUDs nye bestyrelse tømmer kassen, dukker sedler med frafaldsproblemer, hullede kurser og mangel på socialt sammenhold op. Der er nok at tage fat på, når PROSA/STUD skal ud at forbedre it-uddannelserne!