Ledige bliver ’skubbet’ til at huske formalia

A-kassen er hoppet med på bølgen og udsender nu nudging-mails til vores medlemmer. Egentlig er det bare oplysninger til medlemmet om, hvad der er ret og pligt, men trenden med nudging har nu også fundet vej til os.

Vi er med i et landsdækkende forsøg med nudging, der betyder, at du, når du som ledig tilmelder dig jobcenteret for første gang, automatisk får tilsendt en mail, der indeholder gode råd og tips til, hvordan du får optimeret din jobsøgning allerede fra første dag.

Forsøget er kommet i stand via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). STAR har udviklet forsøget med henblik på ”at minimere ledigheden og fokusere den ledige på jobsøgning allerede fra 1. dag i jobcenteret.” Forsøget indeholder fire faser med gode idéer til optimering af dit CV og brug af private netværk.

Mit råd til dig er: Brug det, hvis du kan, og brug måske kun dele af det, du bliver præsenteret for. Netop fordi det er landsdækkende, vil der være nogle tips, som du kan sortere fra, og andre, som du sagtens vil kunne bruge.

Nu tænker du måske: ”Det har jeg da ikke fået?” Men det er, fordi du så er kommet i kontrolbunken. Forsøget er skruet sammen, så kun hver anden ledige kommer med i forsøget, mens den anden halvdel havner i kontrolgruppen. STAR vil således både kunne måle effekten af forsøget og sammenligne grupperne ud fra samme arbejdsmarkedspolitiske vinkel, udsving på sæson og andre parametre, som ellers kan være meget forskellige - afhængig af, hvilken periode man vælger at kigge på.

Et andet område, hvor vi også nudger, er i forhold til opdatering på jobloggen. Hvis vi kan konstatere, at du som ledig ikke opdaterer din elektroniske joblog hver uge, finder du et brev i din selvbetjening, hvor vi beder dig opdatere jobloggen straks. Reglerne siger, at der skal opdateres jobansøgninger hver uge på jobloggen, og det er et rådighedskrav, som vi SKAL kontrollere.

Derudover skal vi modtage en uploadet ansøgning fra dig hver fjerde uge, og det er også noget, vi holder skarpt øje med. Så husk både at uploade dine jobsøgninger hver uge og en konkret ansøgning en gang hver fjerde uge. Så er du på den sikre side og vil opfylde reglerne for udbetaling, i hvert fald hvad dette angår.