Ligestilling: Mændene halter bagefter

Mine mandlige venner, der har holdt orlov sammen med deres børn i det første år efter fødslen, har som regel de store smil på læberne, og øjnene stråler, når de fortæller om den lilles seneste bedrifter. Min refleksion er, at det har betydet meget for dem og også må betyde noget for barnet, samt at det er en del af et godt og solidt fundament for relationen mellem far og barn.

Men mange mænd har ikke ret til barselsorlov med løn og vælger derfor at spare ferie, afspadsering og anden frihed op for at kunne være sammen med den lille ny.

Når vi taler om ligestilling mellem kønnene, er det et af de få punkter, hvor vi mænd halter bagefter. På det seneste møde i PROSAs hovedbestyrelse i slutningen af januar præsenterede Arbejdsmarkedsudvalget et oplæg, der netop omfattede punktet "Øremærket barsel til mænd". Det var blot ét punkt af i alt 15 dagsordenspunkter på mødet, og HB-medlemmerne brugte halvanden time på at diskutere emnet ud af de cirka 13 timer, weekendmødet varede.

I Danmark har vi gennem årene erfaringer med, at medarbejderes rettigheder ofte er startet i nogle overenskomster med arbejdsgiverne for siden at komme ind i flere og flere ansættelseskontrakter og til sidst i nogle tilfælde implementeret af Folketinget som ny lovgivning. Et af eksemplerne er kvinders ret til barselsorlov. Så langt er vi ikke nået med mænds ret til samme, og hovedbestyrelsen diskuterede derfor mange af de perspektiver, som man kan anlægge:

- Selvom om PROSAs seneste lønstatistik viser meget lige lønvilkår for vores medlemmer - uanset køn - så er dette jo desværre stadig ikke gældende for resten af arbejdsmarkedet. De nuværende regler betyder så, at nogle par vælger, at kvinden, hvis hun ikke arbejder i it-branchen, tager hele orloven, fordi hendes lønnedgang er mindst.

- Hvilken betydning har orloven for henholdsvis mandens og kvindens karriere?

- Hvorfor skal mænd ikke have lov til at deltage i starten på deres børns liv på lige fod med kvinder? Det mest progressive, svarende til værdierne i dag, ville vel være, at der var lige rettigheder?

Hvad mener du?

Ovenstående punkter fik flere HB-medlemmer til at sige, at vi bør kæmpe for bedre rettigheder for mænd, så de får ligestilling, når det kommer til retten til at passe barnet. Samtidig tror mange også på, at mænds ret til barsel kan forbedre kvinders ligestilling, fordi det vil være med til at fjerne argumenter for at gøre forskel på kvinders løn- og karriereudvikling. En forskelsbehandling, der er ulovlig, men kan være meget svær at bevise, hvis det alligevel finder sted.

Burde vi ikke spørge medlemmerne om deres holdning? Normalt spørger PROSA medlemmerne om løn, rettigheder og lignende via den årlige undersøgelse af løn- og arbejdsvilkår i januar. Men der er jo lang tid til, så jeg håber, at vi får anledning til spørge dig tidligere. Du er også meget velkommen til at kommentere dette indlæg på www.prosa.dk.