Livet på supplerende dagpenge gøres lidt lettere

Lige inden Folketinget gik på juleferie, indgik regeringen en aftale med dagpengeforligspartierne, S og DF, om supplerende dagpenge og overskydende timer. ’Aftale om et tryggere dagpengesystem’ hedder forliget og er et af de elementer, der manglede at falde på plads i forbindelse med dagpengereformen, som blev aftalt i oktober. Med de nye regler ser ud til, at livet på supplerende dagpenge bliver lidt nemmere end før. I hvert fald giver man med aftalen blandt andet mulighed for en mere fleksibel genoptjening af retten til supplerende dagpenge.

Ifølge de nye regler kan man fortsat få supplerende dagpenge i 30 uger, men det nye er, at har man efterfølgende en måneds fuldtidsarbejde, kan man få fire uger yderligere med supplerende dagpenge. Man kan, når aftalen træder i kraft, forlænge perioden med op til 12 uger, hvis man har fuldtidsarbejde nok. Derefter skal man ligesom i dag have et halvt års fuldtidsarbejde for at genoptjene ret til supplerende dagpenge i 30 uger.

Der er med de nye regler også lavet om på det såkaldte mindsteudbetalingskrav. Det betyder, at man i dag kun kan få supplerende dagpenge for den pågældende uge, hvis der kan udbetales dagpenge for en hel dag – altså 7,4 timer. Med den nye aftale bliver mindsteudbetalingskravet to dage pr. måned. På den måde skal vi blot kunne udbetale for to dage på en måned, for at medlemmet får ret til supplerende dagpenge. Den ændring er bestemt til medlemmernes fordel.

Reglerne om overskydende timer afskaffes helt. Det betyder, at overarbejde før ledighed ikke skal afspadseres i ledighedsperioden, som det var tilfældet tidligere. Det er positivt, at man som medlem ikke skal bøde for at have gjort en ekstra indsats, da man var i arbejde.

En ting, som den nye aftale ikke laver om på i forhold til de gamle regler, er, at man fastholder et ugebaseret system, hvor dagpengereformen fra oktober ellers går over til et månedsbaseret system. Aftalen træder først i kraft i 2017 sammen med resten af ’Aftale om et tryggere dagpengesystem’. Jeg skriver om hele pakken, når vi nærmer os, og når alle regler er udmøntet i bekendtgørelser og vejledninger.

Godt nytår