ARBEJDSLIV

Masseafskedigelser – hvad gælder?

PROSA har igennem de seneste måneder oplevet en stigning i henvendelser fra medlemmer, der enten lige er blevet opsagt, eller hvor der på virksomheden er varslet en større runde af opsigelser. Kontakt altid PROSA, så vi kan hjælpe og rådgive i tilfælde af varslede afskedigelser, skriver jurist i PROSA Camilla Winther.

Er du  blevet opsagt, og er du i tvivl om vilkårene omkring opsigelsen, så anbefaler PROSA altid, at du kontakter os. Vi kan tjekke, om opsigelsen er saglig, dvs. om årsagen til opsigelsen holder rent juridisk.

Er du ansat som funktionær, og har du mere end 12 måneders anciennitet, har du altid krav på at få en saglig begrundelse for opsigelsen.

Det betyder, at du ikke bare kan fyres uden en forudgående advarsel, hvis opsigelsen begrundes i dine forhold, medmindre du har handlet på en helt forkert måde, som at stjæle fra virksomheden eller indtage alkohol i arbejdstiden.

”Masseafskedigelsesloven”

Er du i den uheldige situation, at der varsles en større omgang fyringer på arbejdspladsen, kan opsigelserne være omfattet af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang (”masseafskedigelsesloven”).

PROSA har i løbet af efteråret set en lille stigning i henvendelser fra medlemmer, der netop er varslet opsagt i forbindelse med en masseafskedigelse.

Reglerne i loven skal anvendes, når der i en 30-dages periode er – eller forventes at blive – afgivet meddelelse om afskedigelse til:

  • mindst ti personer i virksomheder med over 20 og færre end 100 ansatte
  • mindst ti procent af de ansatte i virksomheder med mindst 100 og færre end 300 ansatte
  • mindst 30 personer i virksomheder med mindst 300 ansatte.


Alle ansatte, herunder tjenestemænd, tidsbegrænset ansatte, elever, ansatte i fleksjob og ansatte på orlov, indgår i opgørelsen og uden hensyntagen til beskæftigelsesgraden.

Når der er varslet masseafskedigelser, vil vi altid gerne kontaktes hurtigst muligt, så vi kan danne os et overblik over, hvor mange PROSA medlemmer vi har på virksomheden, og hvordan vi bedst muligt kan bistå og rådgive jer.

Har PROSA overenskomst på området, skal vi være en del af forhandlingsteamet, og ellers hjælper vi altid gerne med den forhandling og sparring vi kan, hvis det er på en privat virksomhed.

I forbindelse med større afskedigelser er der nogle gange mulighed for, at man kan indgå en 'frivillig fratræden'.

Det betyder, at man, forinden afskedigelserne finder sted, men efter at der er varslet større afskedigelser, melder sig på banen og indgår en aftale om fratræden med arbejdsgiver. Her vil vi også gerne være behjælpelige enten med selve forhandlingen på dine vegne eller ved at bistå dig med gode råd og input til, hvad du skal have med i aftalen.

Når de frivillige aftaler er indgået, kan det ske, at arbejdsgiver justerer og opsiger færre ansatte end først varslet.


Læs også...

Kim Sondrup, der arbejdede 4,5 år i drift-organisationen hos Netcompany, peger på, at det var fedt at få lov til at lave samfundskritiske løsninger,…

En tidligere Netcompany-ansat, der var cirka seks måneder i konsulentforretningen, fortæller, at det var hårdt mentalt at arbejde i it-virksomheden.…

Rasmus Madsen, der arbejdede 5,5 år i drift-organisationen hos Netcompany, var glad for jobbet hos it-virksomheden, men oplevede også, at mange…

En tidligere medarbejder, der ønsker at være anonym, arbejdede godt tre år i konsulentforretningen hos Netcompany. Der var mange lange dage på…

Rene Mejer Lauritsen var ansat 5,5 år i konsulentforretningen hos Netcompany. Han peger på, at der var en masse gode muligheder i virksomheden, men at…

Hvis et ekstraordinært stort arbejdspres og et højt stressniveau var hverdag for størstedelen af de ansatte hos Netcompany, ville it-virksomheden ikke…

Vækst har været den helt store overskrift for Netcompany i de seneste år, hvor antallet af medarbejdere også er vokset massivt. Samtidig har medierne…

Blot 13-årige Willis Gibson med gamernavnet Blue Scuti blev den første til at nå ”Kill screen” i Tetris. Det var han dog kun ene om i få dage. Kort…

To år inde i den russiske invasion kæmper it-professionelle stadig med at få en hverdag til at hænge sammen mellem strømafbrydelser og bomberegn. De…

Coding Pirates fylder 10 år den 28. februar. Græsrodsorganisationen har afdelinger i hele landet, hvor børn og unge leger og lærer sig til…