Foto: Shutterstock

internet of things

Med en kubikcentimeters nøjagtighed

World Economic Forum driver et center i San Francisco, der arbejder med de politiske og strukturelle rammer for nye datadrevne teknologier, som hastigt forandrer vores samfund. Anders Raahauge har som dansk udsending fokuseret på Internet of Things og præcis positionering. Meget præcis.

Golden Gate-broen er inden for synsvidde, og Silicon Valley ligger kun 45 minutters kørsel borte. Her i det nordlige San Francisco har den internationale organisation for offentlig-privat samarbejde World Economic Forum etableret et særligt center, der har til formål at følge på tæt hold, hvad der kaldes Den Fjerde Industrielle Revolution.

Begrebet dækker over en stribe industrielt udviklede teknologier, som sammensmelter digitale, fysiske og biologiske verdener og hastigt forandrer vores samfund.

Blandt dem er Internet of Things (IoT), kunstig intelligens og droner.
– Det er teknologier, hvor vi har svært ved at følge med, når det gælder politisk regulering, men også mentalt, siger Anders Raahauge.

Han har siden november 2018 været udstationeret som såkaldt government fellow på centret, som har til huse i en hvid historisk bygning i en kæmpemæssig park, der tidligere var militærbase.
– Centret har en mission om at udvikle politikker på nye teknologiområder og bagefter afprøve det i praksis og evaluere resultatet, siger han.

Transparent diskussionsforum

Udstationeringen er led i en aftale mellem Casper Klynge, der er dansk techambassadør, og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, og Anders Raahauge har haft orlov fra sin stilling som kontorchef i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering under sit ophold.

Den danske stat støtter i kraft af en partnerskabsaftale målet med World Economic Forums særlige center, som blev indviet i 2017 og er ekspanderet betydeligt siden.

– World Economic Forum har en styrke i at kunne samle regeringer, industri, private organisationer og civilsamfund ved samme bord i en transparent dialog. Parter, der normalt ikke taler sammen, samarbejder, siger Anders Raahauge og nævner som eksempel, at han arbejder tæt sammen med kinesiske repræsentanter.

Data fra tusinder af kilder

Det var fra starten defineret, at Anders Raahauge skulle fokusere på IoT under opholdet – koblingen af sensorer, maskiner og meget andet til internettet – samt præcis positionering.

Det er teknologier, hvor Danmarks har en fortrinsstilling.
– Vi er et smart, datadrevet land. Vi har i de seneste år haft fælles-offentlige digitaliseringsstrategier, som blandt andet har ført til, at vi har frie offentlige grunddata, siger Anders Raahauge og henviser til, at i Danmark har også virksomheder og privatpersoner adgang til ikke-personfølsomme oplysninger fra offentlige registre.

Ultrapræcis position­ering er af særlig relevans for førerløse biler, droner og smart city-løsninger
- Anders Raahauge

– Men det er en meget kompleks problemstilling at gå fra dataudveksling på baggrund af få offentlige registre til et scenarie, hvor data fra tusinder af Internet of Things-enheder, heraf mange private, skal kunne udveksles på en sikker og standardiseret måde, så data giver nye muligheder uden at kompromittere personfølsomme oplysninger. Og hvad nu, hvis der er deltagere, som vil have penge for deres data? Og hvad nu, hvis der er deltagere i systemet, som anvender data til noget andet end det tilsigtede formål med indsamlingen af data, siger Raahauge.

Det er disse udfordringer med integration af dynamiske data fra IoT i en eksisterende offentlig datainfrastruktur, som han sammen med internationale aktører har undersøgt på centret i San Francisco.
– Det næste er pilotprojekter, hvor tankerne afprøves i praksis. De kunne meget vel også foregå i Danmark, oplyser han.

– I Danmark finder meget af implementeringen af IoT-enheder sted i kommunerne, men der er et ønske om at få hjælp af staten til en standardiseret tilgang, siger han videre.

Med kubikcentimeters nøjagtighed

Et andet hovedelement i Anders Raahauges arbejde med præcis positionering er et testmiljø med navnet TAPAS, som er et samarbejde mellem Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, DTU Space og Aarhus Kommune.

Center for Den Fjerde Industrielle Revolution

World Economic Forums Center for Den Fjerde Industrielle Revolution arbejder med ni hastigt voksende teknologiske hovedområder:

1. Kunstig intelligens og maskinlæring

2. Selvkørende køretøjer og mobilitet i byer

3. Blockchain og anden ”distribueret logbogsteknologi”

4. Datapolitik og dataregulering

5. Digital handel

6. Droner og fremtidens luftrum

7. Den Fjerde Industrielle Revolution og Jorden (miljø og klima)

8. Internet of Things, robotteknologi og smarte byer

9. Præcisionsmedicin

Kilde: World Economic Forum

Et netværk af 11 referencestationer forbedrer data fra globale satellitbaserede navigationssystemer så meget i testområdet – et tætbefolket område i Aarhus by og havn – at det er muligt at fastslå genstandes lokalitet med en kubikcentimeters nøjagtighed.

Også selv om de bevæger sig.
– Ultrapræcis positionering er af særlig relevans for førerløse biler, droner og smart city-løsninger. TAPAS åbner også en mulighed for udenlandske aktører til at teste og udtænke anvendelser af den slags teknologier i et urbant testmiljø i et højt digitaliseret samfund, siger Raahauge, som har gjort internationale kolleger og kontakter opmærksom på dette under sit ophold i San Francisco.

Han tilføjer, at potentialet for positionering generelt øges med udbygningen af Galileo, det europæiske globale satellitbaserede navigationssystem.

Anders Raahauge er på vej tilbage til Danmark, og når han skal opgøre sit udbytte af opholdet, nævner han, at han sammen med andre fellows på centret har bidraget til et papir til World Economic Forums årsmøde i Davos i Schweiz sidst i januar, der indeholder en række anbefalinger om håndteringen af data og Internet of Things.

Desuden har han løbende hjulpet relevante ministerier og styrelser med input og kontakt til centret i San Francisco, og han er parat til at stille sine erfaringer til rådighed videre frem:
– Jeg har fået et fantastisk globalt netværk, og der er også meget stor interesse internationalt for, hvad der foregår i Danmark i forhold til disse fremstormende teknologier, siger Anders Raahauge.


Læs også...

På få minutter komponerede Ole Tange en PROSA-slagsang med tekst fra ChatGPT, og med musik, sang, beats og kor fra Udio.com. "Det fungerer, det er…

Natasha Friis Saxberg er en af de mest markante stemmer, når det handler om at sætte dagsordener inden for it og tech herhjemme. Hun er direktør for…

Selvom Anna igen og igen fortalte sine ledere, at den kode, hun og kollegerne arbejdede med, ikke var god nok, blev der ikke lyttet – men der blev…

Dagligt hører vi om nye hackerangreb, og frygten for, at store angreb kan lægge vores samfund ned, bliver mere og mere reel. Nye it-sikkerhedsregler…

I år har 5.187 personer søgt ind på en it-uddannelse via kvote 2. Det er 10 pct. flere end i 2023.

Den to-årige overenskomst for ansatte i staten er endelig forhandlet på plads for de enkelte organisationer. For ansatte på PROSAs overenskomst…

33-årige Ahmed Zewain drømte om at blive astronom eller astrofysiker, men i dag laver han AI-algoritmer. Han er god til matematik – ikke sådan…

Det er en leg at kode for Simon Moe Sørensen – men det er ikke nok, at du laver verdens flotteste kode, hvis du gerne vil være en succesfuld data…

Politisk rådgiver og talnørd hos PROSA, Ole Tange, giver her en hurtigt introduktion til kryptering.

Musk sagsøger ChatGPT, Instagram mest downloadede app, Netcompany-sagen ruller videre, flere får terapi af chatbots, Apple får kæmpebøde fra Vestager,…