Foto: datamuseum.dk

Mindeord om Peter Naur

Peter Naur blev i 1949 uddannet astronom på Københavns Universitet og tog kort efter til Cambridge University for at studere astronomi. Her fik han adgang til at bruge en af de første rigtige datamaskiner, EDSAC, og han greb straks chancen for  at programmere den som en avanceret og hurtig maskine blandt andet til beregning af planetbaner. Efter yderligere studier i USA vendte han hjem til Danmark, hvor Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) havde nedsat et udvalg, der foreslog bygning af en dansk datamaskine.

Bidrog afgørende til ALGOL og DASK

Med den indsigt, Naur havde hentet i England og USA, blev han hurtigt en nøglefigur og inspirator for gruppen, der drøftede en dansk indsats. Han fik afgørende indflydelse på konstruktionen og programmeringen af den første danske datamaskine, DASK, og blev i 1959 fuldtidsansat på Regnecentralen, det ATV-institut der forestod bygningen af DASK. Her fik han stor betydning som inspirator og igangsætter for mange datafolk de næste 10 år.

Naur blev hurtigt medlem af en international gruppe, der udviklede et fælles programmeringssprog, ALGOL. Som redaktør af gruppens rapport satte Naur en standard for præcision og klarhed i beskrivelsen af  ALGOL, som ikke siden er overgået, og som blev model for utallige senere programmeringssprog. Sammen med John Backus fra IBM udviklede han BNF-notationen, en koncis syntaksbeskrivelse i form af et sæt ligninger (BNF = Backus-Naur-Form). I flere år fortsatte Naur som meget aktiv redaktør af ALGOL Bulletin; en slags diskussions-tidsskrift, hvor sprog- og programmeringsproblemer blev grundigt diskuteret internationalt.

Når et program er udtænkt og skrevet i ALGOL, er der brug for en oversætter (compiler), der oversætter ALGOL-programmet til et program i maskinkode, som en datamaskine kan udføre. Regnecentralen oprettede derfor hurtigt en compiler-gruppe, der under ledelse af Peter Naur og Jørn Jensen, en af de allerførste danske programmører, udviklede hurtige, kompakte og ekstremt pålidelige ALGOL-oversættere til DASK, GIER og andre maskiner. Især GIER ALGOL-systemet blev berømt og meget anvendt, fordi brugerne oplevede  den ret lille GIER-maskine som en effektiv ALGOL-maskine til både små og store opgaver.

Arbejdet med ALGOL-oversættere overbeviste Naur om, at en lang række principper og metoder derfra var generelle og anvendelige i programmering af alle slags opgaver. Systematisk anvendelse af disse metoder kunne føre til bedre og mindre fejlbehæftede programmer, hvor man logisk kunne bevise, at et program var korrekt. Naur plæderede kraftigt for, at brug af go-to-sætninger er skadelig og giver dårligt strukturerede programmer, mens omhyggelig og systematisk brug af program-kommentarer kan muliggøre bevis for et programs korrekthed.

Ved NATO-konferencen  Software Engineering  i Tyskland i 1968 erkendte alle, at vi stod midt i en ”software crisis”, hvor mange store datasystemer havde alvorlige fejl, og konferencen  handlede om problemer med design, produktion og vedligeholdelse af store programmer. Rapporten fra konferencen blev redigeret af den britiske datalog Brian Randell og Peter Naur, og den blev en bestseller, der blev citeret igen og igen. Nogle år efter skrev Naur bogen 'Concise Survey of Computer Methods' (1974), hvor emnerne er udbygget og fuldstændiggjort; blandt andet med diskussion af, hvordan store datasystemer bør designes og udvikles for at undgå de fejl, der førte til ”the software crisis”.

Naur var meget skeptisk over for synspunktet om, at vi blot ved at bruge matematisk formelle designmetoder kunne udvikle mere korrekte datasystemer. Bogen 'Computing: A Human Activity' (1992) er en samling af Naurs skrifter, der spænder over hans mere end 30-årige arbejde i datalogiens tjeneste, hvor det igen og igen understreges, at ’computing’ dybest set er en menneskelig aktivitet, og at ”Man is NOT a Machine – and Vice Versa”.

Underviste i ALGOL og generel databehandling

At udbrede kendskab til og viden om datalogi og datamaskiner optog Naur helt fra starten sidst i 1950'erne. Han holdt utallige kurser og foredrag om betydningen af datalogien og mulighederne i automatiseret databehandling. Allerede i februar 1960, før blækket i ALGOL-rapporten endnu var tørt, samlede han en ALGOL-studiekreds på Regnecentralen, hvor han forsøgte at lære os uvidende, hvordan vi skulle læse og forstå rapporten. I 1966 udformede han den første plan for et kursus i datalogi og datamatik. I  korte kapitler giver planen strukturen i det, der  blev til  'Den Røde Tråd'; en række hæfter om centrale datalogiske emner. 'Den Røde Tråd' blev skrevet af Naur og en lille gruppe på Regnecentralen og blev siden brugt i mange grundkurser i datalære. Naurs kursusplan indgik senere i undervisningsplanerne på Datalogisk Institut på KU (DIKU), hvor Naur som den første danske professor i datalogi opbyggede instituttet og undervisningen i det nye fag ”datalogi”.

Musikalsk datalog

I Dansk Datahistorisk Forening har vi haft lejlighed til at se og høre Peter Naur flere gange gennem årene. Ved arrangementer i 2008, der markerede 50-året for såvel påbegyndelsen som indvielsen af DASK, samt ved 50-året for ALGOL-programmeringssproget fortalte Peter Naur levende om sit banebrydende arbejde. Ligesom ved flere andre lejligheder deltog Peter Naur i 2010 ved et af Dansk Datahistorisk Forenings arrangementer, her om Hipparcos- og Gaia-satellitterne, og bidrog ved denne lejlighed til debatten om de nutidige astronomiske emner. Ved fejringen af  50-året for DASK bidrog Naur også musikalsk, idet han sammen med tre andre dataloger spillede Rondo over E-D-B, komponeret af Svend S. Schultz på Naurs opfordring. Senest spillede han i 2014 Rondo igen ved den nordiske datahistorie-konference HiNC4 i København.

Peter Naur modtog gennem årene adskillige hæderspriser for sin banebrydende indsats, deriblandt Jens Rosenkjær Prisen fra Danmarks Radio i 1966, The Pioneer Award fra IEEE Computer Society i 1986 og den store  A.M. Turing Award  fra Association for Computing Machineryi 2005 (den pris, der også kaldes ”datalogiens nobelpris”).

Æret være hans minde.


Læs også...

På grund af den nye lov om registrering af arbejdstid, har PROSAs juridiske team hen over sommeren fået mange henvendelser omkring tidsregistrering og…

Forestående ferietid betyder desværre også fyringstid og ”oprydning” i en del virksomheder. Det fortæller jurist Camilla Winter, som her giver et par…

Vi kan ligeså godt se det i øjnene - juli vejret er lunefuldt og rammer ofte sommerdrømmene som en våd karklud. Men fortvivl ikke! PROSAs egen film-…

Internettet og computerbranchen var engang det vilde vesten, et sted, hvor man kunne gøre, hvad man ville uden nogen form for ansvar for almindelige…

Hvad er op og ned i junglen af sundhedstrends? PROSAbladet har spurgt Martin Grønne Jensen, som er dataingeniør, holder foredrag om longevity og er…

Vil du gerne leve længere, så bør du måske give longevity escape velocity-teorien lidt opmærksomhed. Tilhængerne af teorien mener nemlig, at vi kan…

Ny image-analyse fra Computerworld rykker ikke ved, hvem de danske it-professionelle sætter ind på en førsteplads. Til gengæld må Apple se sig slået…

XZ Utils-angrebet havde potentialet til at blive det mest alvorlige supply chain attack til dato, men angrebet blev (heldigvis) spottet i tide, fordi…

JA, siger Isak, Amanda, Lea, Martha og Hannibal. De er mellem 16-26 år og bruger dagligt flere timer på at scrolle gennem de sociale medier for at…

Er du en af de mange dimittender, som står med et nytrykt eksamensdiplom i hånden og er på vej ud på arbejdsmarkedet? Så er Kasper Bach manden, du…