Myndigheder har fokus på it-sektor

Det er primært to føderale organer i USA, der fører tilsyn med, om der er lige vilkår for alle på arbejdsmarkedet. De hedder Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) og Office of Federal Contract Compliance Programs (OFCCP).

OFCCP har en særlig opgave med at sikre ikke-diskrimination hos virksomheder, der leverer produkter og ydelser til forbundsregeringen.

En medarbejder hos OFCCP, som ønsker at være anonym, oplyser, at dette organ har særligt fokus på it-sektoren og finanssektoren i disse år. Fremgangsmåden er at studere løndata fra virksomheder.

Hvis der er et overtal af kvinder eller minoritetspersoner blandt de lavest lønnede, og virksomheden ikke kan komme med en rimelig forklaring, risikerer den at blive udsat for sanktioner fra myndighederne.