Ny lov: Arbejdsløse skal dataprofileres

Mister du dit arbejde, skal kunstig intelligens på baggrund af dine personlige oplysninger regne sig frem til risikoen for, at du ender som langtidsledig. Det fremgår af en ny lov om beskæftigelsesindsats, der i al ubemærkethed blev vedtaget 30. april. Det betyder, at et nyt landsdækkende digitalt afklarings- og dialogværktøj netop nu er under udvikling af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under Beskæftigelsesministeriet.

Værktøjet skal foretage en statistisk baseret analyse af den arbejdsløses risiko for at blive langtidsledig ud fra en række oplysninger, såsom alder, herkomst, ledighedshistorik, eventuel frafaldshistorik på en uddannelse og helbredsoplysninger.

På baggrund af disse oplysninger vil den ledige opnå en score, der skal fungere som et redskab for socialrådgivere og sagsbehandlere, så de kan give et ekstra skub til dem, der vurderes i risiko for langtidsledighed. A-kasserne har dog ikke stor fidus til det nye værktøj.

”At lægge alle ledige ind i ét og samme værktøj giver ikke mening. De ledige er i så forskellige situationer, at et one-size-værktøj nærmest er uanvendeligt”, udtaler formanden for brancheorganisationen Danske A-kasser Torben Poulsen til Politiken.

16 jobcentre har faktisk allerede testet et dataprofileringsprojekt, og i evalueringen kan man læse, at flere valgte at droppe værktøjet undervejs, fordi det ”efter deres opfattelse er stigmatiserende og derfor ikke hensigtsmæssigt i dialogen med borgeren”.

Loven genåbnes

Loven blev stemt igennem uden yderligere debat, men der har rejst sig massiv kritik, da den 1.000 sider lange lovtekst blev nærlæst. Helt usædvanligt har Datatilsynet da også genåbnet sin behandling af loven.

”Det er rigtig ærgerligt for alle parter, at Datatilsynet ikke i første omgang blev gjort opmærksom på alle de relevante dele af lovforslaget - det er jo både i borgernes og de involverede myndigheders interesse, at vi får fanget det i tide, hvis der er noget i et lovforslag, der kan være i strid med de databeskyttelsesretlige regler. Derfor ser vi nu på lovforslaget og loven igen”, siger Datatilsynets direktør Cristina Angela Gulisano i en pressemeddelelse.

sny