organisering

Nye fælles­skaber i it-branchen

Der er sket en international opblomstring af aktivisme og nye organiseringsforme i it-branchen.

Krav om overenskomstdækning, kollektiv udvandring fra arbejdspladser og offentlige protester imod virksomhedsledelsen forbindes normalt ikke med it-branchen.

Ikke desto mindre oplever branchen lige nu en international opblomstring af aktivisme og nye organiseringsformer, som PROSA har sat sig for at undersøge gennem forskningsprojektet SIV – Socialt Innovativt Vidensarbejde.

Projektet skal afdække, hvordan fremvoksende faggrupper som it-folk og andre finder på nye måder at påvirke og forme deres arbejdsliv. De foreløbige resultater blev præsenteret på konferencen 'Fremtidens arbejde er værdidrevet' på Christiansborg den 28. februar, og projektet går nu fra afdækningsfasen til formidlings- og debatfasen.
— Projektet er blandt andet optaget af agil organisering af arbejdet, flade og demokratiske organisationsformer og forskellige alternative måder at indrette både virksomheder og fagforeninger på, fortæller Bjarke Friborg, der som faglig konsulent i PROSA er blandt de tilknyttede projektmedarbejdere.

Drivkraften er typisk, at man som medarbejder kræver indflydelse og kontrol over eget arbejde
- Bjarke Friborg, faglig konsulent i PROSA

Blandt de ­eksempler, han har kig på, er der virksomheder, der har afskaffet chefer, eller hvor de ansatte selv bestemmer lønnen. Der findes også nye it-kooperativer, hvor arbejdspladsen styres demokratisk, så hver enkelt medarbejder har én ­stemme og samme ejerandel.

I flere lande er der desuden startet fagforeninger for eksempelvis freelancere og selvstændige, mens andre er begyndt med faglig organisering i internationale brancher såsom spiludvikling.
— Det interessante er, at der for tiden spirer mange nye fællesskaber frem. Drivkraften er typisk, at man som medarbejder kræver indflydelse og kontrol over eget arbejde, eller at man har værdier og tanker om at gøre en forskel, siger Bjarke Friborg.

Planen fremover er at skabe debat blandt PROSA-medlemmer om relevante organiseringsformer her i Danmark, fortæller Hanne Lykke Jespersen, der som næstformand i PROSA er med i SIVs styregruppe.
— I PROSA synes vi selvfølgelig, det er interessant, når medarbejdere går sammen om at få mere indflydelse på deres arbejde eller stiller krav til virksomhederne om at leve op til nogle etiske standarder, siger hun.­

Udover PROSA er også Roskilde Universitet, interesseorganisationen Kooperationen, spilvirksomheden Actee samt Teknologisk Institut partnere i SIV. Projektet er støttet af Innovationsfonden.

Du kan læse mere om forsknings­projektet på SIVs hjemmeside ­futureknowledgework.com