Offentligt it-system bliver stærkt forsinket

Det offentlige it-system Praksys, der skal håndtere sygesikring, lægevalg og sundhedskort for borgerne i alle landets regioner og kommuner, bliver voldsomt forsinket, og prisen vokser til næsten det dobbelte.

I stedet for de budgetterede 164 millioner kroner kommer systemet nu til at koste mindst 276 millioner, og hvor det oprindeligt var planen, at Praksys skulle gå i luften i 2016, så kommer det tidligst i drift i kommunerne i 2020, skriver Sjællandske Medier.

Systemet bliver leveret af DXC og skal blandt andet håndtere afregninger til privatpraktiserende læger, tandlæger, psykologer og fysioterapeuter fra landets regioner og kommuner. Ifølge Region Hovedstaden skyldes problemerne, at man har måttet ændre systemet som følge af nye overenskomster for praksissektoren og ny lovgivning som GDPR samt forsinkelser hos leverandøren.