Princh: Bedre støttemuligheder til modne iværksættere

Folkene bag startup-virksomheden Princh har haft succes med at tiltrække den nødvendige kapital til at komme i gang og senest til at sikre den videre vækst. De kan dog godt få øje på de udfordringer, der møder iværksættere med deres baggrund.

– En del støttemuligheder henvender sig primært til helt unge og nyuddannede, som har været vant til en økonomi baseret på SU. For folk som os, der allerede havde været i job i nogle år, kan det være en økonomisk udfordring at sige jobbet op og starte som selvstændig, siger Thomas Ommen.

I en virksomhed som Princh er det lønudgifterne, der udløser den største del af finansieringsbehovet. Thomas Ommen mener ikke, at det offentlige skal betale en høj løn til mere modne iværksættere, men man kunne godt forestille sig ordninger, der gjorde overgangen fra job til iværksætteri mere attraktiv, hvilket er i samfundets interesse.

– Hvis man har demonstreret, at man har brugt tid og energi på at udvikle et værdifuldt koncept og måske en prototype, mens man er i job, så kunne det offentlige støtte ved hjælp af en iværksætterløn på niveau med dagpengesatsen for en begrænset periode, så idéen kunne tages videre til næste trin, og ekstern finansiering kunne sikres, siger han.

En fornuftig investering

Hans Brink Hansen, CTO i Princh, er enig og påpeger, at netop den større modenhed og erfaring vil være et godt grundlag for succes som iværksætter og, set ud fra et samfundsperspektiv, fornuftigt at understøtte.

– Det er en forfejlet tankegang at tro, at det motiverer iværksætteren at skulle belåne familiens hus til op over skorstenen, så det ville være en idé at kunne tilbyde en slags iværksætterydelse, der kunne dække en løn på helt lavt niveau i overgangen fra job til en økonomisk bæredygtig startup-virksomhed, siger han.

Han understreger, at der naturligvis skulle foretages en screening af ansøgere til en sådan ydelse på samme måde, som en investor normalt ville gøre.