Foto: Lars Bertelsen

PROSA klar til nye kampe

PROSA støtter Jernbaneforbundet

Medlemmerne af Dansk Jernbaneforbund hos DSB fik både kamphilsner og en kontant støtte på 10.000 kroner fra PROSAs delegeretforsamling. Det sker som reaktion på, at DSB’s ledelse har opsagt en række lokalaftaler efter at have meldt sig ind i den private arbejdsgiverforening Dansk Industri.

– Det er vigtigt, at alle lønmodtagere reagerer og afviser DSB’s angreb på Jernbaneforbundets medlemmer, lyder det fra PROSA.

PROSAs udvalg

Delegeretforsamlingen har nedsat en lang række udvalg, som i de kommende to år skal udmønte arbejdsplanen. Du kan læse meget mere om udvalgenes arbejde og medlemmer her prosa.dk/aktiv-i-prosa/prosas-udvalg/

– PROSA skal være det naturlige valg for it-professionelle.

Sådan lød det fra PROSAs formand, Niels Bertelsen, på delegeretforsamlingen, og den vision smittede også af på den arbejdsplan, der blev vedtaget for årene 2019-2020.

– Vi vil meget gerne sørge for, at PROSA er vedkommende og nærværende hele tiden for medlemmerne, og vi vil meget gerne inddrage dem i vores arbejde med at udvikle PROSA, sagde formanden, som også roste de mange aktiviteter, som PROSAs ungdomsudvalg står for:

– De har gennem årene lavet en perlerække af aktiviteter, som har været med til at profilere forbundet, og som har givet de unge en indsigt i foreningsarbejdet. Det skal vi fortsætte med.

Højt på PROSAs dagsorden i de kommende år står fagbevægelsens redningsaktion for dagpengesystemet, der gennem mange år har lidt under skiftende regeringers nedskæringer.

– Dagpengesystemet tåler ikke flere forringelser, hvis det stadig skal give mening at tale om en særlig dansk flexicuritymodel, mener Niels Bertelsen.

Dækningsgraden for en normal LO-arbejder nærmer sig således 50 procent af lønnen i et system, hvor udgangspunktet oprindeligt var, at man på dagpenge kunne få 90 procent af sin løn, når man blev ledig. Ifølge PROSAs formand er politikerne i gang med at undergrave hele den danske flexicuritymodel ved konstant at forringe dagpengevilkårene.

– Hele den måde, vores arbejdsmarked hænger sammen på, er i fare for at blive ødelagt. Hvis dagpengesystemet bliver dyrt, dårligt dækkende og uden reelle muligheder for at overleve arbejdsløshed, ryger en af grundpillerne i den måde, vi har opbygget flexicuritysystemet på, siger Niels Bertelsen.

Stærkere fællesskab

Også når det gælder udenlandske it-professionelle, har PROSA en ambition om at få dem dækket ordentligt ind med overenskomster og hjælpe dem med ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Frygten er, at arbejdsgiverne prøver at presse lønnen ved at hente billig arbejdskraft til Danmark fra lande uden for EU. Underbetalt udenlandsk arbejdskraft kan tage toppen af den lønstigning, der burde være i it-branchen under et opsving.

Derfor vil PROSA nu gå efter at samle flere fagforeninger om at organisere hele it-virksomheder, så der lægges større pres på arbejdsgiverne.

– Vi vil gå efter bredere kollektive aftaler, fordi de stiller den enkelte bedre og sikrer vores medlemmer mod, at lønnen på sigt presses ned, siger Niels Bertelsen og tilføjer, at mulighederne for at udnytte det brede fællesskab blandt fagforbundene vokser i den nye hovedorganisation (FH), som bliver en realitet 1. januar.

Dataetik og digitalisering

Arbejdsplanen tager også fat på diskussionen om øget automatisering, udflytning af it-job, øget overvågning i samfundet og den stigende digitalisering i den offentlige sektor. PROSA anerkender dog også regeringens nye udspil til en digitaliseringsstrategi, som blandt andet sætter fokus på datasikkerhed og oprettelsen af et Dataetisk Råd.

– Et Dataetisk Råd kan med den rigtige udformning og kompetence være med til at sikre en mere fornuftig tilgang til det teknologiske lykkeland. Vi skal selvfølgelig gøre vores til, at vi både kan påvirke rammerne for rådet, og at vi kan sidde med i det, siger Niels Bertelsen.

Et stort flertal af delegeretforsamlingen bakkede om hovedbestyrelsens nye arbejdsplan og stemte samtidig for tre ændringsforslag, der pålægger PROSA at arbejde for oprettelsen af fagbevægelsens eget dataetiske råd og en it-havarikommission, som kan kulegrave store offentlige it-skandaler.

– I Danmark er vi blevet digitaliseret så meget, at vi kan dø af det, siger forslagsstiller Bjørn Hansen med henvisning til fejl i Sundhedsplatformen og fortsætter:

– Som it-folk skal vi støtte en havarikommission, så vi kan lære af de ulykker, der sker. PROSA er den eneste rigtige spiller på den bane.

Delegeretforsamlingen gav også sin opbakning til et forslag om at yde økonomisk støtte til it-faglige organisationer i udlandet for at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Stigende lønninger i de nye EU-lande kan medvirke til at begrænse udflytningen af danske it-arbejdspladser og it-services, lyder det fra PROSA-medlemmerne Peter Ussing og Henrik Kroos.