PROSA: Mangfoldighed giver bedre arbejdsmiljø

Hvorfor har PROSA valgt at sætte fokus på LGBT+?:
I forbindelse med Priden i 2016 lavede FTF, LO og AC en undersøgelse blandt LGBT+-personer. Den viste rystende, at det var et mindretal, der forventede støtte fra deres fagforening, hvis de blev diskrimineret. De fleste forventede ikke hjælp, eller vidste ikke, om der ville være hjælp. I PROSAs arbejdsmarkedsudvalg besluttede vi at sætte fokus på området ved at deltage i Priden i år, men også bidrage med noget, der var arbejdspladsorienteret.

Hvad håbede PROSA at få ud af dette fokus?
Først og fremmest ville vi se, hvordan det så ud på vores område. Selvfølgelig med den hensigt at følge op på de problemer, som måtte vise sig.

Hvorfor skal en fagforening overhovedet beskæftige sig med LGBT+-spørgsmålet?
Det er et rigtigt godt spørgsmål, som vi også har fået før. Vi beskæftiger os ikke med LGBT+, fordi vi interesserer os for folks seksualitet, men fordi vi finder det vigtigt, at man kan være, som man er og også være åben om det, hvis man ønsker det – og selvfølgelig lade være, hvis man har det bedst med det.

Hvad får PROSAs medlemmer, der ikke er LGBT+, ud af dette arbejde?
LGBT+- gruppen er faktisk stigende. Når man spørger i yngre grupper, er der langt flere. Det er vigtigt for vores fag, at vi kan tiltrække arbejdskraft fra alle grupper: LGBT+, kvinder, folk med forskellig etnicitet, kultur og så videre. Men det er også min opfattelse, at mangfoldighed i medarbejdersammensætningen giver et bedre arbejdsmiljø, og så er der faktisk forskning, der viser, at det også indvirker positivt på virksomhedernes bundlinje, når medarbejdergruppen er mere mangfoldig. Måske fordi pladsen til mangfoldighed gør os alle sammen mere frie med de særheder, vi alle sammen går rundt med, og det kan frigøre kræfter til bedre indsats og bedre samarbejde.

Hvad finder du mest bekymrende, når du læser rapporten?
Der er flere ting. Men jeg vil nævne den direkte diskrimination og også de relativt mange, som ikke mener, at de på deres arbejde kan give udtryk for, hvis de eksempelvis lever sammen med en af samme køn.

Hvordan vil PROSA løse dette?
Jeg tror først og fremmest, det er vigtigt at få debatten. Jeg er overbevist om, at langt det meste diskrimination ikke har til hensigt at diskriminere nogen. Det er utilsigtet, og her tror jeg på, at det vil hjælpe, hvis der sættes fokus på det.

Hvad glæder du dig mest over, når du læser rapporten?
Jeg kan se, at langt de fleste ikke-LGBT+-personer mener, at man sagtens kan være åben på arbejdspladsen. Det tager jeg faktisk som udtryk for, at de finder det i orden. Så skal vi jo bare have den gode vilje frem, så LGBT+-gruppen også får budskabet om, at åbenhed er velkommen.

Hvordan vil rapporten og den viden, PROSA har fået, gavne medlemmerne?
Jeg tror, at arbejdet med dette område vil gavne bredt. Jeg tror, det kan være med til en større omtanke for, hvornår man med vittigheder generer kolleger. En vittighed er simpelthen ikke sjov, hvis den krænker nogen.