synspunkt

Regeringen vil udvide masseovervågning

Overvågningen af borgerne skal indskrænkes - ikke udvides, skriver PROSAs formand Niels Bertelsen i denne kommentar.

Danskerne er i årevis blevet ulovligt overvåget via telelogning.

Det registreres, hvem du har ringet og sms’et til, og mastedata viser, hvor du befandt dig imens. Oplysningerne gemmes, og politiet kan få adgang til dem med en retskendelse. Oplysninger om så mange og om så meget, at EU-Domstolen gennem flere kendelser har fastslået, at det er ulovligt og krænker vores grundlæggende rettigheder som borgere.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) præsenterede 24. marts en skitse til en ny logningslov, der skal formuleres endeligt i efteråret.

Siden den første EU-dom har der har været en markant politisk uvilje til at rette op på lovgivningen og justere logningsdirektivet, så det respekterer privatlivets fred, beskytter personoplysninger og følger EU-dommene.

Derfor er det selvfølgelig positivt, at justitsministeren nu langt om længe kommer med et udspil.

Nick Hækkerup har flere gange understreget, at han helst ser masseovervågningen fortsætte som i dag.

I pressemeddelelsen om lovskitsen står der også, at det skal danne grundlag for at arbejde mod at fremsætte et lovforslag, ”der i videst omfang udnytter de muligheder, som EU-retten giver for at benytte logning til kriminalitetsbekæmpelse”.

Du er som udgangspunkt totalovervåget, hvis du har en mobiltelefon
- Niels Bertelsen

Tanken er, at hvis vi overvåger alle, har vi de bedste forudsætninger for at fange den ene, der helt uden forudgående mistanke begår en forbrydelse.

Hvis vi kun overvåger dem, som vi på forhånd mistænker, får vi i sagens natur mindre data at gøre godt med. Til gengæld overvåges hele befolkningens færden og kontakter ikke, og samtidig betyder det, at der er mindre data, der kan drages forkerte konklusioner ud fra.

Hvis du kun bliver overvåget, hvis der er en grund til det, mindsker det for eksempel risikoen for, at du bliver anklaget for en forbrydelse, fordi du ifølge din telefon har været det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Så selv om der er et legitimt ønske om at fange så mange kriminelle som muligt, er det min opfattelse, at privatliv og rettigheder bør have større vægt, og at vi skal undgå forsøgene på at fortsætte og udvide udifferentieret masseovervågning.

Det er bare rigtig ærgerligt, at udspillet slet ikke gør op med masseovervågningen.

Lovskitsen opridser i stedet et system, hvor overvågningen udvides til, at maste­oplysninger fra inaktive mobiltelefoner også skal gemmes i et år. Så er du som udgangspunkt totalovervåget, hvis du har en mobiltelefon.

Dertil kommer logning af IP-adresser, så din færden på internettet med din mobiltelefon også overvåges. Til gengæld gør lovskitsen det marginalt sværere for politiet at tilgå overvågningen.

Men det er den forkerte vej rundt.

Retssikkerhedsmæssigt bør overvågningen være betinget af en rets­kendelse, så masseovervågning undgås. Til gengæld kan det overvejes, om det skal være nemmere at få rets­kendelsen og udvide den til eventuelt også at dække den mistænktes netværk.

Det vil stadig resultere i langt mindre overvågning. Det væsentlige er, at der bliver taget konkret stilling til den enkelte sag. Hermed er vi ude over grundindstillingen om, at vi alle skal overvåges.