Vi har omkring 30 kvindelige mentorer i forbindelse med netværket. Det er en slags rollemodeller. Det er vigtigt for medlemmerne af netværket at møde kvinder i faget, som er seje, fordi de er gode til programmering, siger Lara Neumann.

Sammen bliver vi stærkere

Stedet var ScrollBar på IT-Universitetet i København en aften i oktober. Over 60 kvinder og 15 hjælpere deltog i, hvad der er de første tråde til et netværk for kvindelige it-studerende. De fordelte sig i små grupper og begyndte at kode hjemmesider i HTML og CSS under kyndig vejledning.

Der var også oplæg med Pink Programming, en svensk forening for kvindelige programmører, IBM og Codher.com.

Netværket Female_Coders er siden blevet opslugt af nævnte Codher.com, et netværk, som henvender sig bredt til kvinder med interesse for it og har ambition om at blive internationalt.

En drivende kraft er i begge tilfælde tyske Lara Neumann.

– Vi vil gerne trække flere kvinder til it-faget. Der er en udbredt forestilling om, at det ikke er feminint, og at det ikke er kreativt at programmere. Det passer ikke, siger 24-årige Neumann, som er på andet år af sin masteruddannelse i Digital Innovation and Management på IT-Universitetet.

Hun mener, at der sidder kvinder rundt omkring, som har lyst til it, men ikke ved, hvordan de kommer i gang, fordi de ikke kan se sig selv i et overvejende mandligt præget miljø.

– Vi forestiller os, at kvinder bliver mere trygge ved it, når oplæringen foregår på kvindernes præmisser. Vi kan stille dumme spørgsmål, uden at fyrene bagved griner, for de er der ikke. Normalt er programmering ret teoretisk, ret abstrakt. Vi ser gerne en tilgang, der er mere hands-on. Vi vil hellere finde løsninger, hvor fem-seks kvinder sidder sammen, end at bakse med det hver for sig som i traditionel it-undervisning, siger Lara Neumann.

300 medlemmer på kort tid

Mød teknologi, og bliv forelsket i den! Sådan lyder opråbet fra Codher.com, netværket, som håber at give kvinder lyst til at opbygge et fast forhold til it-verdenen og således gøre op med antagelsen om, at de ikke skulle være et godt match for tech-sektoren.

Inspiration og viden formidles gennem jævnlige workshops og seminarer inden for fire hovedområder: programmering, webdesign, it-projektledelse og it-iværksætteri.

Codher.com er ledet af et team på fire kvinder, der alle er baseret i København, men som har tråde ud i verden. Foruden Lara Neumann består holdet af Maria Hidalgo fra Spanien, Plamena Cherneva fra Rumænien og Christiane Sanchez fra USA. Internationaliseringen i toppen afspejler sig i netværkets planer for fremtiden. Heri indgår at holde workshops i Barcelona, Berlin og Prag. Det førstkommende kryds i kalenderen er et møde i softwarefirmaet Zendesks afdeling i København.

Codher.coms hjemmeside og netværkets hjemmeside er med til at sprede budskabet om netværket sammen med summen af teamets kontakter i andre lande.

– Vi har fået meget fin respons. Vi har på kort tid fået 300 medlemmer. Vi vil gerne være et globalt netværk, oplyser Lara Neumann.

Man kunne forestille sig, at mændene i it-sektoren ser kvindernes sammen-bliver-vi-stærkere-samarbejde som en trussel. Men niks.

– De fleste mænd har reageret meget positivt. Vi har også to mentorer og fire frivillige i vores netværk, som er mænd. Mændene støtter vores mission, da de også gerne vil have kvindelige programmører i deres firma eller afdeling, siger Lara Neumann.

Mere kreativitet – bedre kommunikation

Men for at træde et skridt tilbage:
Er der noget, kvinder kan tilføre it-faget, som mænd ikke er i stand til at levere?

– Der er fart på it-udviklingen, og det er vigtigt med innovation. Kvinder har en anden måde at programmere på end mænd. De er mere kreative, og de er bedre til at kommunikere om det, de laver. Kvinder er optaget af at kunne forstå hele sammenhængen, og kvinder bruger gerne kendt teknologi. På den måde er de anderledes end mænd, som er fascineret af tal og ny teknik. Tilsammen bliver løsningerne bedre, når begge køn er i faget, siger Lara Neumann.

Oprettelsen af netværket har ført til en dialog mellem Neumann og IT-Universitetets rektor, Mads Tofte, som er begejstret for initiativet.

– Gennem snart flere årtier har det været en stor udfordring at få kvinder til at interessere sig for at programmere. Derfor er det så utroligt positivt, at kvindelige studerende selv kommer og siger, at de vil programmere. Det vigtigste er, at vi ikke står i vejen, vurderer Mads Tofte.

IT-Universitetet har en kønsfordeling, så andelen af kvindelige studerende har ligget på omkring 30 procent af samtlige i de seneste år. Altså er syv ud af 10 mænd.

 Neumann har videregivet flere forslag, som efter hendes og netværkets opfattelse måske kan øge andelen af kvinder på universitetet.

– Jeg tror, at en mere differentieret undervisningsmåde kan hjælpe. Det er jo erfaringen fra vores workshops. Der ville også være godt, om det kunne lykkes at finde kvindelige lærere. Alle vores undervisere er mænd. Og så kunne man overveje at ændre selve beskrivelsen af flere af studierne, så man kommunikerer i et sprog, som tiltaler de interesserede kvinder. Men det er en sproglig ting alene; man skal ikke lave om på indholdet, siger Lara Neumann.

 Hun tog sin bachelorgrad på Aalborg Universitet. I Aalborg hed hendes studie Art and Technology, og i Aalborg var der bedre numerisk balance mellem kvindelige og mandlige studerende.

 Mads Tofte, IT-Universitetets rektor, siger, at mange faktorer påvirker spørgsmålet om kvinder og it, men at det også er et anliggende for universitetet. Han oplyser, at det er planen at indføre differentieret undervisning fra september 2016. Hensigten er at etablere særlige grupper/hold for studerende, som ikke har forudgående kendskab til programmering. Dette vil i mange tilfælde være kvindelige studerende.

– De kan sagtens have masser af talent og være dygtige til matematik for eksempel. Hvis vi laver opdelte forløb og måske udvider antallet af pladser, kan vi forhåbentlig få flere kvinder ind, og samtidig ender alle på samme faglige niveau, siger Mads Tofte.

Til forslagene om at ansætte flere kvindelige lærere og justere på studiebeskrivelser tilføjer han, at det er forbedringer, han og ledelsen i øvrigt vil bestræbe sig på.

 Tilbage til kvinderne selv. Netværket Codher.com er kvinders eget initiativ. Er der andet, som kvinder kan gøre for at fremme en mere ligelig kønsfordeling i it-professionerne? Lara Neumann har et forslag:

– Vi har omkring 30 kvindelige mentorer i forbindelse med netværket. Det er en slags rollemodeller. Det er vigtigt for medlemmerne af netværket at møde kvinder i faget, som er seje, fordi de er gode til programmering, siger Lara Neumann.