VEJLEDNING

Seksuel chikane er udbredt

Målrettet indsats fra Arbejdstilsynet skal hjælpe virksomhederne med at forebygge krænkelser.

Seksuel chikane og andre krænkelser er et alvorligt arbejdsmiljøproblem, som arbejdsgivere skal forebygge og håndtere, uanset om den kommer fra kollegaer, ledere, kunder eller andre, som medarbejderne har kontakt med.

Men nogle brancher har højere forekomst af seksuel chikane og krænkende handlinger, viser data fra Arbejdstilsynet, som nu sætter ind med en målrettet indsats, der skal hjælpe virksomhederne med at forebygge krænkelser.

Der er kommet større fokus på seksuel chikane i Danmark
- Lars Toft Pedersen, tilsynschef Arbejdstilsynet

”Et vigtigt første skridt er at tage snakken om grænser, god adfærd og omgangstone på ens arbejdsplads.

I vores vejledningsindsats vil vi inspirere og hjælpe virksomhederne til at sætte den dialog i gang”, siger tilsynschef Lars Toft Pedersen.

Blandt de mest udsatte brancher er byggeri, anlægsarbejde, energi, ­råstoffer, hjemmepleje, døgninstitu­tioner, hospitaler, rengøring og Kriminalforsorgen.