Skype er for usikkert

“Skype og ukrypteret telefoni kan principielt ikke anbefales til udveksling af sikkerhedsrelevante og forretningskritiske informationer”. Sådan lyder den kortfattede konklusion i en aktuel rapport fra den tyske forskningsinstitution Fraunhofer ESK om mulighederne for at benytte Skype i virksomheder. Forskerne fra Fraunhofer-instituttet for indlejrede systemer og kommunikationsteknik fraråder brugen af Skype med henvisning til produktets netværksarkitektur og den måde, som krypteringen foregår på. Selvom Skype er opbygget som et peer to peer-netværk, bliver det i praksis styret af supernoder, som befinder sig i Microsofts datacentre. Microsoft bliver også kritiseret for at anvende et proprietært kommunikationssystem til Skype, hvor kildekoden ikke er tilgængelig, og som derfor ikke kan efterprøves. Når Microsoft samtidig opbevarer krypteringsnøglerne, kan virksomheden i princippet overdrage kommunikationens indhold til tredjepart. 

“Ved anvendelse af Skype skal man være opmærksom på, at Microsoft og dermed også amerikanske efterretningstjenester afgjort kan tilgå kommunikationsindholdet”, hedder det i rapporten. Den kan downloades her: http://goo.gl/AuqTBw.

kwn