cybersikkerhed

Styrket dansk cyberforsvar

Regeringen og højrefløjen afsætter 500 millioner kroner til Danmarks cyberforsvar.

Regeringen har indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at styrke Danmarks cyberforsvar med 500 millioner kroner.

”Hver eneste dag bliver vores myndigheder, virksomheder og borgere udsat for angreb eller forsøg på angreb. Det har store konsekvenser både for vores sikkerhed og demokrati – og for vores økonomi”, udtaler forsvarsminister Trine Bramsen.

Konkret skal der frem mod 2023 investeres i Danmarks evne til at opdage og beskytte mod cyberangreb samt til øget rådgivning og støtte.

Det indebærer en markant styrkelse af Center for Cybersikkerhed samt en opprioritering af uddannelse, forskning og videndeling på cyberområdet.

Med i planen er et nyt rejsehold og et cyberhjemmeværn, der skal træde til med specialister, når myndigheder, banker, forsyningsselskaber eller kritisk infrastruktur bliver ramt.

Det nyoprettede cyberhjemmeværn modtages dog med hovedrysten fra PROSAs formand Niels Bertelsen.

”Taler vi om kompetente it-professionelle, som er ansat til det her i forvejen, og som så skulle arbejde gratis med det i fritiden i konkurrence med deres arbejdsgiver? Eller it-entusiaster uden de rette kompetencer, som kan risikere at gøre mere skade end gavn i processen? Det virker ikke som en farbar vej at gå”, siger PROSA-formanden.