Fyret

Tæl til ti, hvis du bliver opsagt

PROSAs jurister oplever i stigende grad, at it-professionelle bliver opsagt. For mange kommer det som et lyn fra en klar himmel. Det er vigtigt at vide, hvad du skal gøre, hvis det skulle ske for dig.

Der er sket en stigning i antallet af medlemmer, der kontakter PROSA, fordi de er blevet opsagt.
– Desværre ser vi tilfælde, hvor chefen har glemt, hvordan man afskediger på en ordentlig og ikke mindst lovlig måde. Sker det, er det allervigtigste, at du holder hovedet koldt, selv om du bliver såret, vred eller ked af det, siger Signe Walther-Rasmussen, der er jurist i PROSA.
– De fleste i den situation kan godt tænke, ”så kan de rende mig”, men uanset hvad så skal du ikke brænde dine broer, for du har muligvis brug for en reference eller andet fra din tidligere chef. Så træk vejret dybt og tæl til ti, siger hun.

Saglig opsigelse

Som ansat har du ret til trygge og retfærdige ansættelsesvilkår. Det betyder, at din chef ikke kan afskedige dig, bare fordi tanken lige falder ham ind.
– Din arbejdsgiver kan ikke bare ud af det blå fyre dig, fordi han har lyst til det. Der skal være en saglig grund til, at det er nødvendigt at afskedige netop dig, siger Signe Walther-Rasmussen.

For at være saglig skal en opsigelse være begrundet i forhold omkring virksomheden eller omkring dig som medarbejder. Handler det om virksomheden, kan en saglig begrundelse basere sig på nedskæringer, besparelser, rationaliseringer, organisationsændringer og omstruktureringer. Handler det om dig, kan en saglig begrundelse være, at du mangler bestemte kvalifikationer, at du har været langtidssyg eller ikke møder til tiden.

Skriv ikke under

– Du har som funktionær krav på en begrundelse, hvis du bliver opsagt, og derved får du mulighed for at vurdere, om afskedigelsen er rimeligt begrundet i virksomhedens eller dine egne forhold, siger Signe Walther-Rasmussen.

Typisk vil din chef under en afskedigelsessamtale forsøge at få dig til at skrive under på en aftale om vilkårene for din opsigelse.
– Gør han det, skal du sige nej og udbede dig betænkningstid. Du kan godt kvittere for, at du har modtaget opsigelsen, men du skal ikke skrive under på aftalen, siger Signe Walther-Rasmussen.

Hun anbefaler, at du tager kontakt til PROSA, hvis du er i tvivl om, hvorvidt opsigelsen er rimeligt begrundet. Giver din arbejdsgiver dig ikke en rimelig begrundelse, har du mulighed for at få erstatning efter funktionærloven, hvis du har været ansat mindst 1 år i virksomheden.
 

3 gode råd til opsigelsessamtalen

Tag en med
Har du ikke en tillids­repræsentant, så bed om at få en kollega, du stoler på, med til samtalen. Det er altid fornuftigt at være to til at høre, hvad der bliver sagt.

Indgå ikke aftaler
Hvis din leder vil have dig til at skrive under på en aftale om vilkår for din opsigelse, så sig nej. Du kan godt kvittere for, at du har modtaget op­sigelsen. Skriv så: ”Jeg har modtaget min opsigelse, men ikke forholdt mig til den”.

Få PROSAs vurdering
Så snart du har modtaget din opsigelse, og samtalen er slut, bør du kontakte PROSA, så juristerne kan vurdere, om din opsigelse er saglig, og om lovgivning og overenskomstmæssige
forhold er overholdt.