Grafik: Mikkel Henssel

delegeretforsamling

Tag del i demokratiet

Dit medlemskab af PROSA giver dig mulighed for at påvirke mange aspekter af din fagforening fra formand over politiske mærkesager til, hvilke kurser og arrangementer PROSA skal tilbyde. Din indflydelse begynder på delegeretforsamlingen, der afholdes 19. og 20. november.

Delereretforsamlingen – også kaldet DF – er den øverste myndighed i PROSA. Det er her, medlemsdemokratiet udfoldes, og de vigtigste beslutninger for foreningen træffes. Beslutninger, der sætter kursen for PROSAs arbejde for de it-professionelle og it-faget de kommende år.
– DF er PROSAs demokratiske epicenter. Alt, hvad der vedtages her, vil brede sig som ringe ud i hvert hjørne af foreningen, siger Niels Bertelsen, der er formand i PROSA.

DF er PROSAs demokratiske epicenter. Alt, hvad der vedtages her, vil brede sig som ringe ud i hvert hjørne af foreningen
- Niels Bertelsen, formand i PROSA

Så ønsker du indflydelse på, i hvilken retning din fagforening skal bevæge sig, skal du tage med til delegeret­forsamlingen. Din stemme vil være med til at påvirke, hvilke politiske sager der skal kæmpes for, hvem der skal kæmpe dem, og hvordan medlemmernes interesser skal varetages. Du kan også selv stille op til hovedbestyrelsen, træde ind i de politiske udvalg eller bruge din stemme til at udstikke retningen for PROSA.
– Der er mange vigtige beslutninger, der skal træffes på DF2022. Forsamlingen skal vedtage en ny arbejdsplan, som indeholder de emner, vi skal fokusere på de kommende to år. Der skal fastsættes et budget for aktiviteterne med et til­hørende kontingent, og så skal der vælges hovedbestyrelse, forbundssekretærer og en ny organisatorisk næstformand, da den nuværende ikke genopstiller, siger Niels Bertelsen.

Han håber, at mange medlemmer har lyst til at deltage i det direkte medlemsdemokrati, som DF er.

Brug for nye kræfter

– En organisation som vores har brug for, at nye kræfter engagerer sig. Vi har de seneste år arbejdet målrettet på at gøre de demokratiske processer mere forståelige og de politiske arbejdsgange mere smidige, så man ikke behøver at have været fagligt aktiv i mange år for at komme ind og påvirke foreningen. Det bedste er jo, hvis ældre, erfarne medlemmer og unge, friske kræfter kan arbejde sammen om at gøre PROSA til den bedste fagforening overhovedet, siger formanden.

Alle medlemmer kan melde deres interesse i at blive delegeret. Selve valget af delegerede sker på lokalafdelingernes generalforsamlinger, der afholdes i løbet af efteråret.
– Vil du vide mere om dine muligheder for at deltage og sætte dit præg på PROSAs arbejde, er du meget velkommen til at kontakte PROSA eller forbunds­sekretæren for din lokalafdeling, siger Niels Bertelsen.

Ud over muligheden for at søge indflydelse på din fagforening er DF også et oplagt sted at netværke og møde it-professionelle fra landets andre kanter.

Det koster ikke noget at deltage i DF22, der i år afholdes i Høje Taastrup. Medlemmer får dækket transport, overnatning og forplejning.

Se mere på prosa.dk/DF2022