”Teknologi for mennesker” – replik til anmeldelse af FTF’s digitaliseringspolitik

Tak til Prosabladet for at sætte fokus på FTF’s digitaliseringspolitik, som blev vedtaget på FTF’s Repræsentantskabsmøde i maj. Politikken skal ses i sammenhæng med en ny FTF-undersøgelse og en ny rapport fra Teknologisk Institut om digitaliseringens muligheder og konsekvenser for FTF’erne.

Undersøgelsen blandt 3.300 privat og offentligt ansatte FTF’ere dokumenterer blandt andet, at det er afgørende at inddrage og efteruddanne medarbejderne i ny teknologi og digitalisering, hvis kvaliteten skal løftes til fordel for alle parter. Det budskab går vi til både trepartsforhandlinger og Disruptionrådet med.

Anmelderen mener ikke, at der i politikken skelnes godt nok mellem den offentlige og den private sektors forskellige vilkår. Vi ser de to som hinandens forudsætninger og samarbejdspartnere, hvis digitaliseringen skal blive en succes. Ny teknologi og digitalisering påvirker både offentlige og private job, der ændrer sig voldsomt de kommende år. Sammen med DI Digital har FTF foreslået, at den offentlige sektor gøres til digital spydspids og testlaboratorium for ny teknologi og digitalisering. Det kan skabe nye job i det private og giver mere plads til kernefagligheden hos offentligt ansatte, men forudsætningen er, at medarbejdernes kompetencer løftes, samtidig med at de inddrages i både udviklingen og implementeringen. Det kræver politisk handling og støtte, og det arbejder vi på i samarbejde med både arbejdsgivere, forskere og fagforeninger, herunder PROSA.

Anmelderen peger på, at der også er behov for at have fokus på, hvilke krav fagbevægelsen skal stille til sig selv for ikke at blive løbet over ende af digitaliseringen. Det er jeg helt enig i, og derfor søsætter vi også et selvstændigt organisationsprojekt om netop det efter sommerferien. Jeg håber, at også PROSA vil bidrage her.

Politik, forslag og undersøgelser kan ses samlet på: https://www.ftf.dk/oekonomi/digitalisering/#