Uacceptabel adfærd

I Prosabladets oktoberudgave, 2017, fremfører en af PROSAs erfarne politikere i debatindlægget ’Forholdet mellem ansatte og valgte i en fagforening’ (s.16-17), at ”Kampen mod bureaukratisering og professionalisering af politikken er (derfor) en konstant opgave for både valgte og ansatte”. Men når ’kampen’ føres ved at kalde andre udvalgsmedlemmer i Prosabladets redaktionsudvalg for ’gummistempel’ eller fortælle en ansat, at ’du kan bøje dig for mine holdninger eller sige op …’ – så virker det ærligt talt som chikane og meget langt fra et ordentligt arbejdsmiljø.

Kan vi som aktivister og politikere tillade os at true andre politikere og medarbejdere for at få vores politiske mål igennem?

Lørdag den 7. oktober 2017 blev dette diskuteret i hovedbestyrelsen under punktet ’Arbejdsmiljøet i PROSA’. Debatten handlede ikke om vores normale politikområde, arbejdsmiljø for PROSAs medlemmer, men om det interne arbejdsmiljø i organisationen. Der er dog den sammenhæng, at ligesom du som medlem har krav på et ordentligt arbejdsmiljø – så har PROSAs ansatte og aktive det også.

På mødet vedtog PROSAs hovedbestyrelse en udtalelse – en ’code of conduct’:

”Samspillet mellem den politiske og administrative del i PROSA skal derfor bygge på værdierne tillid, retfærdighed og samarbejde. Det er de tre værdier, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø anser som grundstenene for et godt psykisk arbejdsmiljø.”

Og som tydeliggør hovedbestyrelsens holdning til hvad, vi ikke vil acceptere:

”Mobning og andre former for chikane kan aldrig undskyldes eller forklares med blot 'politisk uenighed'. Mobning og andre former for chikane er en fuldstændig uacceptabel adfærd, både medlemmer imellem og over for medarbejdere”.

Men hvad er baggrunden for denne vedtagelse? Loven om Arbejdsmiljø er meget klar. Det er PROSAs ledelses ansvar, at arbejdsmiljøet er i orden, og PROSAs daglige ledelse og hovedbestyrelsen havde i 10 måneder opfordret et udvalg til at blive enige og stoppe en intern konflikt, der måned for måned rykkede op af konflikttrappen. Udvalget var valgt af PROSAs højeste myndighed – delegeretforsamlingen. Det vil sige, at hverken hovedbestyrelsen eller den daglige ledelse har beføjelser til at stoppe konflikten. Hovedbestyrelsen valgte så at indkalde til en ekstraordinær delegeretforsamling, både for at få et nyt valg til udvalget og få vedtaget nogle klarere rammer for arbejdet i udvalget.

To uger efter indkaldelsen valgte tre af udvalgets medlemmer at trække sig fra udvalget, og resten af udvalget forsikrede hovedbestyrelsen om, at de kan løse deres opgaver fremadrettet. Hovedbestyrelsen besluttede på den baggrund at aflyse delegeretforsamlingen. 

Men svaret er stadig: Nej, i PROSA vil vi ikke gå på kompromis med hverken dit eller vores ansattes arbejdsmiljø.

 


Læs også...

Mennesker har drømt om at opfinde en intelligent maskine siden oldtiden, men det var først i 1956, at begrebet ’kunstig intelligens’ blev opfundet.…

Det er ikke helt let at definere, hvad kunstig intelligens egentlig er – men spørgsmålet er, om vi overhovedet ved, hvad den menneskelige intelligens…

Hvorfor er AI ikke intelligent – og hvad er kunstig intelligens så, hvis det ikke er intelligent? Hvor ikke-intelligent intelligent er det reelt i…

Hvis du er uheldig og bliver syg, imens du holder ferie, er det vigtigt, at du husker at melde dig syg. Men får du løn under sygdommen, og kan du få…

Kvinder er et sjældent syn på datamatikeruddannelsen, men Gülsüm og Nuriye Erdogan er med til at ændre statistikken. De to søstre glæder sig til at…

Virtuel kandidat stiller op til det britiske parlamentsvalg.

Chipsproducenten Nvidia ræser forbi giganterne Microsoft og Apple og er nu det mest værdifulde selskab i verden.

Hvordan er det gået med AI Pin og r1? PROSAs gadgetnørd og legebarn, forbundssekretær Mirza Cirkinagic, gør status.

Gülsüm og Nuriye "the weird kids" i skolegården. De blev mobbet, fordi de elskede at game, men i dag har Gülsüm og Nuriye fundet en kæmpe styrke i at…

Desværre, afkølet rosé og en iskold fadøl er ikke en del af løsningen på at give slip på travlhed og stress i sommerferien – tværtimod. Stressekspert…