Forskning

Universiteter samarbejder om digital teknologi

Med et nyt nationalt center for forskning i digitale teknologier (DIREC) går de datalogiske institutter på syv danske universiteter sammen med Alexandra Instituttet om at udbygge kapaciteten inden for forskning og uddannelse i digitale teknologier i Danmark.

Formålet er at tilfredsstille det store behov for højt­uddannede it-specialister hos virksomheder og den offentlige sektor samt at udvikle nye løsninger baseret på kunstig intelligens, big data og IoT. DIREC håber at blive et internationalt anerkendt center, som kan matche de mest respekterede centre i verden og dermed tiltrække de bedste forskere.