Spændingen udløst: 27-årige Vidir Gudmundsson er valgt ind som ny forbundssekretær efter kampvalg. Foto: Lars Bertelsen

delegeretforsamling

Uro før valg prægede DF 2016

Der var hektisk aktivitet op til de forskellige valg på årets delegeretforsamling. Både til og fra talerstolen, men også i krogene.

DF 2016 var ikke mange timer gammel, da det for alvor gik op for de delegerede, at der var noget på spil. Fra talerstolen blev der pludselig talt om konspirationer og korridorsnak.

Der var i sandhed også kamp om pladserne. Fem forbundssekretærer skulle vælges, men otte kandidater meldte sig. Der var allerede annonceret kampvalg om posten som politisk næstformand, og en del larm på de famøse vandrør tydede på, at en kandidat pønsede på i sidste øjeblik at stille op mod den nuværende organisatoriske næstformand, Hanne Lykke Jespersen.

Men det kampvalg udeblev.
– Jeg er faktisk ked af, at det blev et fredsvalg. Jeg kan forstå, at jeg er blevet kritiseret i krogene, men når jeg ikke kan høre kritikken, kan jeg hverken tage den til mig eller modgå den, sagde hun, da hun fremlagde sit opstillingsgrundlag for delegeretforsamlingen.

Jeg kan forstå, at jeg er blevet kritiseret i krogene, men når jeg ikke kan høre kritikken, kan jeg hverken tage den til mig eller modgå den
- Hanne Lykke Jespersen, næstformand

I PROSA foregår valget af den politiske ledelse ved, at de delegerede viser enten tillid eller mistillid til kandidaten. 70 delegerede valgte at vise tillid til Hanne Lykke Jespersen som organisatorisk næstformand, mens 12 udviste mistillid. 20 undlod at stemme.

Større opbakning fik Niels Bertelsen, der uden modkandidater genopstillede som formand.
– Uagtet at jeg har siddet på posten i otte år, er jeg ikke brændt ud, slog han fast inden valghandlingen.

Under DF 2016 var det flere gange blevet diskuteret, hvad der skal til for at repræsentere de it-professionelle på valgte poster.

Der var blandt andet stillet et forslag om, at politisk valgte kun kan sidde i tre DF-perioder. Så skal de lige ud at vende på it-arbejdsmarkedet, før de kan vælges igen. Det blev dog stemt ned.
– Er jeg stadig en rigtig it-professionel?, spurgte Niels Bertelsen fra talerstolen, og svarede selv:
– På trods af at jeg ikke har arbejdet med faget konkret, så kender jeg eksempelvis godt forskel på Typo3 og Drupal, da vi i øjeblikket er ved at få lavet ny hjemmeside. Jeg har også ansvaret for it-politikudviklingen i PROSA, og det kan man kun gøre ordentligt, hvis man sætter sig ind i tingene.

86 delegerede valgte at vise ham tillid, mens seks udtrykte mistillid. 10 undlod at stemme.
– Det er faktisk et af mine bedste valg nogensinde, sagde han efterfølgende.

Nye ansigter

Man kunne også mærke spændingen i salen, da der skulle sættes navn på de fem forbundssekretærer, som DF har besluttet, at der skal være de næste to år.

Fire kandidater stillede op til to pladser vest for Storebælt. Den ene kandidat, Daniel Neupart, valgte dog at trække sig for at stille op til hovedbestyrelsen i stedet.
– Men jeg er ikke færdig med at lave ballade, lovede han.

De to pladser endte med at tilfalde Carsten Larsen og Henrik Jakobsen. De tre pladser øst for Storebælt gik til Vidir Gudmundsson, Mikkel Nonboe og Morten Rønne.

Som politisk næstformand blev den nuværende Jan Irgens udfordret af Niels Frölich, der dog måtte se sig slået med 10 stemmer. Således stemte 50 delegerede på Jan Irgens, 40 på Niels Frölich, og syv undlod at stemme.