Usikre jobs på fremmarch

Disse typer af jobs bliver italesat som en vej ind på arbejdsmarkedet. Og det kan det da også være for nogle nyuddannede. Men desværre bliver det for stadig flere vilkårene for deres arbejdsliv - eller for en stor del af det.

Når man er vikaransat eller tidsbegrænset ansat, er der mange ulemper. Ofte er man ansat på ringere vilkår, og det til trods for at et EU-direktiv forbyder forskelsbehandling i sådanne jobs. Ulemperne er ikke kun ringere løn og pension, men for eksempel også dårligere efteruddannelse, arbejdsvilkår og muligheder for avancement.

Men man står som usikkert ansat også i en vanskeligere situation i forhold til at håndhæve sin ret. Hvis man opleves som besværlig, er det jo ikke sikkert, man beholder jobbet. Fastansatte kan selvfølgelig have lignende overvejelser, men det er meget sværere at afskedige en medarbejder, end det er bare at undlade en forlængelse.

Også på andre måder vil man ofte være ringere stillet, når man ikke har et fast job. Det kan for eksempel være sværere at låne penge til køb af en bolig.
It-konsulenter med eget firma, typisk formidlet gennem et eller flere konsulentbureauer, er en gruppe, der er underlagt meget forskellige vilkår. De erfarne specialister i denne gruppe tjener ofte særdeles godt. Men vi ser også en gruppe af medarbejdere, for hvem denne type ansættelser reelt er arbejdsgivernes måde at omgå funktionærloven på. På denne måde kan vores medlemmer være ansat til blandt andet en lav løn, uden feriepenge, uden løn under sygdom, uden efteruddannelse og uden opsigelsesvarsel.

I PROSA er vi ved at tage hul på en sag i relation til EU’s vikardirektiv, som siger, at vikarer ikke må forskelsbehandles i forhold til andre ansatte. I den danske lovgivning er virksomheder med overenskomst undtaget fra bestemmelserne. Men nogle medarbejdere arbejder så på vikaroverenskomster til meget lavere løn og uden løn under sygdom. Vi mener, at det klart er i strid med direktivet og vil søge en retslig afklaring af dette.

Vi ser også virksomheder, som systematisk ansætter folk i tidsbegrænsede stillinger - ofte startende med ledige, der kommer ind et løntilskudsjob. Vi ser ovenikøbet situationer, hvor folk yderligere bliver bastet og bundet med kunde- og konkurrenceklausuler, så arbejdsgiveren kan sikre sig at holde på dem, så længe de har lyst til det. Og der trues med bod på 100.000 kroner eller mere ved brud på klausulerne. Men også her vil vi tage kampen op. Det er vores opfattelse, at hverken kunde- eller konkurrenceklausuler er gyldige i tidsbegrænsede ansættelser. Derfor garanterer vi for boden, så medlemmerne kan kræve deres ret uden risiko for at få en kæmpegæld.

Men den faglige kamp skal ikke kun kæmpes på fagforeningskontorer og i retssale. Hvad gør I på din arbejdsplads, hvis I har vikarer og tidsbegrænsede ansættelser? Tager I dem med i fællesskabet? Kræver I, at de får de samme vilkår som fastansatte? Og hvordan reagerer jeres arbejdsgiver, hvis I kræver det? Vi vil rigtigt gerne høre om jeres gode og dårlige erfaringer.

Vi afholder derfor et arrangement i maj måned om usikre ansættelser. Følg med i PROSAs kalender, hvor datoen vil blive meldt ud. Så håber jeg, at vi ses der.