FOKUS

Fra Den Grimme Ælling til Robotics Valley

Odense er på få år forvandlet til et moderne teknologisk roboteventyr af gazellevirksomheder, eksportboom og ambitiøse internationale samarbejder. H.C. Andersens fødeby har formået at etablere sig som et internationalt epicenter for robotindustrien. Byen huser mere end 160 robotvirksomheder med over 3.600 ansatte. Det er alt sammen resultatet af en målrettet strategi, efter at byens store værft lukkede.

Det er så nyt, at mange danskere sikkert ikke aner det. Men på et par årtier har Odense placeret sig i toppen af det globale landkort over robotteknologi. Mere end 160 virksomheder og 3.600 ansatte beskæftiger sig med robotter. Investeringer og nye uddannelser sætter yderligere skub i udviklingen.

Regeringen har således for nylig afsat 108 millioner kroner til det offentlig-private konsortium NextGen Robotics, der består af 65 partnere, herunder Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet, over 30 virksomheder, erhvervsklyngerne MARLOG, Odense Robotics, Danmarks Tekniske Institut og ni fynske kommuner. Virksomheder som Universal Robots (UR) og Mobile Industrial Robots (MiR) er i færd med at etablere verdens største hub og hovedkvarter for samarbejdende robotter i Odense. UR er desuden den eneste danske virksomhed, der siden årtusindskiftet har ansat 1.000 medarbejdere. Yderligere investeringer inkluderer et projekt på over 250 millioner kroner for at oprette verdens første robotcenter til storproduktioner på Odense Havn.

Siden 2015 er der samlet set investeret mere end 6,7 milliarder kroner i robotvirksomheder i Odense.

International opmærksomhed

European Robotics Forum, en årlig begivenhed kendt som Europas mest indflydelsesrige robotkonference, blev afholdt i Odense i marts 2023. Arrangementet tiltrak over 1.000 deltagere og fungerede som en platform til at vise byens styrke som globalt centrum for robotteknologi. Samarbejdet mellem Syddansk Universitet og den Bruxelles-baserede ngo euRobotics har yderligere styrket Odenses position inden for robotindustrien. I juni 2023 annoncerede Pittsburgh Robotics Network og Odense Robotics et strategisk partnerskab med fokus på tværgående forretningsmuligheder. Dette partnerskab har potentiale til at styrke begge byers position inden for robotteknologi og innovation.

Uddannelse og fremtid

At Odense er en by, der tænker i robotter og teknologi, understreges af Odinskolen, som åbnede for nylig. En skole, hvor netop viden og brug af robotter, innovation og teknologi er en del af undervisningen for folkeskoleelever. Skolen er designet med fokus på teknologisk integration og samarbejde med lokale robotvirksomheder for at introducere børnene for teknologi og digitalisering fra en tidlig alder.

Læs også interview med Odenses borgmester: Verdens bedste robotby
 

500 virksomheder

Danmarks robotautomations- og droneindustri tæller over 500 virksomheder med i alt 17.500 ansatte. Behovet vil være  30.000 medarbejdere i 2027, viser ny undersøgelse fra Odense Robotics.

Danske robotter i tal, 2021

7.500 industrirobotter på landsplan

790 nye industrirobotter installeret på landsplan, vækst 14 %

246 robotter per 10.000 medarbejdere på landsplan

29 % virksomheder med over 250 ansatte benytter robotter

6 % virksomheder med 10-49 ansatte benytter robotter

EU's mest robot-tætte land, når bilindustrien udelades.


Anvendelse efter sektor, DK 2021

Metalindustrien: 22 %

Føde-, drikkevare- og tobaksindustrien: 16 %

Plast-, kemikalie- og fødevareindustrien: 17 %

Øvrig industri: 13 %

Bilindustri: 3 %

Andre brancher: 29 %
 

Industrirobotter i Danmark, 2021
 

Antal nye installeret: 790

Samlet antal: 7.500

Robotternes Europa i 2022

72.000 industrielle robotter blev installeret i EU (6 % vækst)

84.000 robotter blev installeret i hele Europa (3 % vækst)


EU's top tre (2022)

1:

Tyskland

26.000 enheder (37 % af EU's installationer)

27 % af de nye installationer i 2022 var i bilindustrien.

2: Italien


Næsten 12.000 enheder (16 % af EU's installationer),
især i metal- og fødevareindustrien.
 

3: Frankrig

7.400 enheder, primært i metal- og bilsektoren.