Foto: Simon Læssøe

TECH-JOB

HR-chef i Netcompany: "Vi kerer os om hinanden”

Hvis et ekstraordinært stort arbejdspres og et højt stressniveau var hverdag for størstedelen af de ansatte hos Netcompany, ville it-virksomheden ikke være i stand til at fastholde og tiltrække så mange medarbejdere. Det siger Caroline Riisager Rust, der er HR-chef for Netcompany i Danmark, og hun fortæller her, hvordan det voksende it-firma forsøger at skabe gode rammer for de ansatte.

 

- Det gør indtryk. Det vil jeg slet ikke lægge skjul på.

Sådan lyder det umiddelbare svar fra Caroline Riisager Rust, da hun bliver præsenteret for de oplevelser, fem tidligere Netcompany-medarbejdere har delt med PROSAbladet.

Caroline Riisager Rust er HR-chef for den danske del af Netcompany, og hun har været hos it-virksomheden i godt 5,5 år.

- Vi gør en lang række ting for at sikre trivsel og udvikling for vores medarbejdere, og det er noget, vi vægter meget, meget højt. Så selvfølgelig gør det indtryk at høre, at nogle tidligere ansatte fortæller om nogle ting, som de ikke har trivedes med, siger hun og fortsætter:

- Men jeg må også sige, at hvis de her ting var udtryk for en generel tilstand hos vores 2.000 medarbejdere i Danmark, så ville vi slet ikke være i stand til at fastholde og ikke mindst rekruttere så mange dygtige medarbejdere i en branche, hvor der er så meget konkurrence om arbejdskraften.

Vi sidder med nogle af Danmarks og Europas største it-projekter.

 

Store projekter kræver en ekstra indsats

En af de ting, flere af de tidligere Netcompany-ansatte, som PROSAbladet har talt med, peger på, er et stort arbejdspres. Ifølge HR-chefen er antallet af timer dog ikke et generelt problem.

- Jeg kan ikke genkende de ting, der nævnes omkring arbejdstid helt generelt set. Generelt er vores arbejdsniveau stabilt – og måske en smule faldende, hvis man ser over en længere årrække, siger hun.

Det betyder dog ikke, at der ikke er perioder med overarbejde, lyder det.

- Vi sidder med nogle af Danmarks og Europas største it-projekter, og når vi skal sikre, at de her komplekse løsninger bliver leveret til tiden og i høj kvalitet, så vil der naturligvis være perioder med ekstra travlhed, og det kræver en ekstra indsats for alle, siger Caroline Riisager Rust.

- Det lægger vi heller ikke skjul på, når vi rekrutterer.

Netcompany er opfundet af it-medarbejdere, som havde nogle idéer til, hvordan tingene netop kunne gøres bedre.

 

En buddy og en mentor

Netcompany forsøger at navigere igennem de travleste perioder med en god struktur, som gennemsyrer hele organisationen, forklarer HR-chefen.

For det første får alle nye ansatte en buddy, som kan støtte og vejlede i den første tid. Derudover har medarbejderne løbende check-ins med deres projektleder, så der er styr på, om opgaverne er planlagt godt nok, eller om der er behov for ekstra støtte.

- Derudover har vi også et setup, hvor alle medarbejdere får en personlig mentor, som er en dedikeret leder, der følger ens udvikling og trivsel mere permanent. Det sikrer også, at der er en kontinuitet, når man skifter projekter.

Det er en del af hverdagen hos Netcompany, at man skifter fra projekt til projekt, og et kritikpunkt fra de tidligere medarbejdere er netop også, at arbejdspresset og -miljøet er meget forskelligt afhængigt af projektet. Det er meget op til den enkelte leder, om situationen er god eller dårlig, lyder kritikken i grove træk.

Den opfattelse deler Caroline Riisager Rust ikke.

- Vores projektledere og ledelsen generelt har et rigtig godt billede af, hvordan det går ude på projekterne, fordi vi hele tiden har fokus på at lave statusopfølgninger – både i forhold til trivsel og i forhold til selve opgaven.

- Man kan jo godt sidde som medarbejder og synes, at nogle ting skulle være på en anden måde i et konkret projekt. Men man kan godt regne med, at ledelsen ved, hvordan det står til.

Ifølge HR-chefen har Netcompany rent faktisk en fordel på den front.

- Man skal huske, at Netcompany er opfundet af it-medarbejdere, som havde nogle idéer til, hvordan tingene netop kunne gøres bedre.

Tanken var – og er – at både den øverste ledelse og dem, der hiver kunderne i land, skal vide noget om it-projekter og it-udvikling. IT people leading IT people, lyder mottoet.

- Det er en del af vores brand, og det er en del af det, vi lover vores folk – at man altid bliver ledet af nogen, der godt ved, hvad det er, man sidder med. Og sådan er det hele vejen op.

Stopper ikke på grund af stress eller stort arbejdspres

Et andet punkt, som de tidligere Netcompany-ansatte peger på, er stress. Ifølge Caroline Riisager Rust har it-virksomheden ikke oplevet nogen stigning i antallet af stresssager, men til gengæld har Netcompany set et fald i det generelle sygefravær det seneste års tid.

- Der er ofte undersøgelser, der peger på, at danskerne oplever stress, og sidste år læste jeg en undersøgelse fra Gallup, som viste, at tre ud af fire danskere oplevede stress – og at det blandt de unge under 30 år var 90 pct., der oplevede stress, siger HR-chefen og fortsætter:

- Det er heldigvis ikke tal, vi kan genkende hos os. Slet, slet ikke.

Hun peger på, at Netcompany har et stort fokus på at forebygge stress.

- Det gør vi både gennem den måde, vi leder vores ansatte på, vores onboarding, vores løbende check-ins, vores sociale setup og vores buddy- og mentorordning.

Generelt er stress og et stort arbejdspres ifølge HR-chefen ikke et udbredt problem, og hun peger på, at det sjældent er de faktorer, der får medarbejderne til at søge væk fra Netcompany.

- Vi spørger åbent ind til bevæggrunden, når folk stopper, og det er meget sjældent, at det er work-life-balancen eller ønsket om at arbejde færre timer eller få et mindre arbejdspres, der er den udløsende faktor.

- Det handler oftest om, at folk ønsker at prøve nogle andre arbejdsopgaver. De vil gerne specialisere sig i nogle andre teknologier, eller de vil gerne prøve nogle andre roller i branchen, siger Caroline Riisager Rust.

Hun understreger, at ledelsen altid tager feedbacken fra både de nuværende og tidligere medarbejdere til sig, men at der altså ikke tegner sig et generelt billede af en arbejdsplads med et dårligt arbejdsmiljø.

HR-chefen pointerer også, at færre og færre ønsker at forlade virksomheden. Netcompany har tidligere haft en medarbejderomsætning på op mod 20 pct., men den er i dag ”lidt lavere”, lyder det fra Caroline Riisager Rust.

- Vi har ikke en ekstraordinær stor medarbejderomsætning, og generelt oplever vi et fald i andelen af medarbejdere, der vælger at stoppe.

Det er i øvrigt helt naturligt, at it-medarbejdere skifter rundt af og til, understreger hun.

- De medarbejdere, vi har, har alle sammen altid mange muligheder at vælge imellem, fordi de er de højest uddannede og allerdygtigste it-specialister i branchen. Det er kun godt, for så skal vi alle sammen holde os på tæerne.

Mennesker ønsker en balance, så arbejdet ikke fylder det hele, og det er grundlæggende positivt og sundt.

 

Sociale aktiviteter er en del af DNA’et

En af de ting, som Netcompany fokuserer på for både at tiltrække og fastholde medarbejdere, er sociale arrangementer. De ansatte skal føle, at de er en del af et fællesskab, og sidste år havde Netcompany omkring 100 sociale aktiviteter for medarbejderne i Danmark, fortæller HR-chefen.

- Det er en stor del af vores kultur og DNA, siger hun og fortsætter:

- Det er noget, medarbejderne efterspørger, og vi kan også se, at det giver nogle gode forudsætninger for trivsel.

De sociale aktiviteter går under navnet ”Netcompany after dark”, og det kan være alt fra fredagsbarer, sportsaktiviteter og teaterbesøg til gamingaftener, smykkedesign og brætspilsturneringer.

I artiklen ”Hvad sker der, når arbejdet bliver hele dit liv?” dykker erhvervspsykolog Pernille Rasmussen og forsker Annette Kamp ned i, hvad det gør ved den enkelte medarbejder, når virksomheder tilbyder mere end blot et arbejde, men alt fra mad og fitness til massørordning og et socialt liv.

Selvom Netcompany har et stort fokus på de sociale aktiviteter, understreger Caroline Riisager Rust, at it-virksomheden ikke har en strategi om at være mere end en arbejdsplads.

- Jeg tror ikke, at det passer til den måde, som medarbejdere og mennesker gerne vil leve deres liv i dag, siger hun og fortsætter:

- Moderne medarbejdere – og det gælder i virkeligheden både unge og ældre – ønsker et meningsfyldt liv, hvor man har høje ambitioner både for sit familieliv, sin karriere og sin egen fritid. Mennesker ønsker en balance, så arbejdet ikke fylder det hele, og det er grundlæggende positivt og sundt.

Alle har et ansvar

Det er ikke et krav, at medarbejderne deltager i de sociale aktiviteter, som Netcompany tilbyder, men fællesskabet er vigtigt, lyder det fra HR-chefen.

- Det er en integreret del af vores værdisæt, at vi kerer os om hinanden, og at vi har et godt fællesskab, siger hun og fortsætter: 

- Mennesker er jo mennesker, så når man møder hinanden i nogle andre situationer end kun arbejde, så gør det også, at samarbejdet i hverdagen fungerer bedre.

En af de tidligere medarbejdere, PROSAbladet har talt med, peger på, at man som ansat bliver evalueret på sit sociale engagement. Caroline Riisager Rust understreger, at det er arbejdets udførsel, man først og fremmest bliver evalueret på, men hun siger samtidig, at Netcompany er en virksomhed med stærke værdier – og at godt samarbejde er en af dem.

- Vi er alle sammen ansvarlige for at sikre, at her er rart at arbejde, og at man interesserer sig for, at ens kolleger trives og er en del af fællesskabet, siger hun.

- Det behøver ikke at betyde, at man deltager i sociale arrangementer, men det kan også være ved kaffemaskinen eller frokosten, hvor man spørger ind til hinanden. Der er masser af anledninger til at være en god kollega i løbet af hverdagen.

En kønsneutral dresscode

I forhold til medarbejderevalueringerne fortæller HR-chefen desuden, at vurderingen af de ansattes påklædning ikke handler om, at man skal gå i noget bestemt tøj.

- Det handler om, at vi ønsker at være imødekommende og ordentlige i mødet med vores kunder, og at vi gerne vil have, at de oplever, at vi er professionelle og pligtopfyldende.

- Så man må ikke have tøj på, hvor der er politiske statements, tegn eller markeringer, der kan opleves stødende eller krænkende. Når det er sagt, så kan man have meget forskelligt tøj på, og det er noget, man aftaler med sin projektleder, hvis man er i tvivl.

Netcompany opdaterede sidste år sin globale dresscode, så den er kønsneutral, tilføjer HR-chefen.

- Det gjorde vi for at sikre, at alle vores medarbejdere føler sig velkomne og inkluderede som den, de er.

Når vi vækster i en branche, hvor der er rift om talenterne, så ansætter vi selvfølgelig også mange nyuddannede.

 

Vækst og kultur hænger sammen

Den sidste ting, vi lige skal omkring, er spørgsmålet om, hvordan man bevarer en god medarbejderkultur, når man som virksomhed vækster massivt?

Hvis man spørger Caroline Riisager Rust, hænger de to ting uløseligt sammen – og er på ingen måde hinandens modsætning.

- Vores kultur er bygget op omkring vækst og udvikling. Det er noget af det, vi lover vores medarbejdere, at de kan få hos os, siger hun og fortsætter:  

- Hvis en virksomhed som vores ikke vækster, så er der for mange, der kommer til at sidde med de samme opgaver for længe uden at løfte sig.

Udvikling er vigtigt for både yngre og ældre medarbejdere, og selvom Netcompany både ansætter nyuddannede og erfarne folk, står det også klart, at en stor del af de nyansatte kommer direkte fra skolebænken.

- Det er klart, at når vi er en af landets største it-virksomheder, og når vi vækster i en branche, hvor der er rift om talenterne, så ansætter vi selvfølgelig også mange nyuddannede, når de kommer ud på jobmarkedet, siger Caroline Riisager Rust.

- Der er mange virksomheder, der hellere vil ansætte folk med erfaring, men vi vil også gerne give de unge en chance og være med til at uddanne dem til arbejdsmarkedet og sikre, at vi har en dygtig og kvalificeret arbejdskraft. Vores forretningsmodel er bygget op omkring idéen om mesterlære, og det er en del af vores DNA.


Læs også...

Statsministerens ønske om forbud er ikke vejen frem, men et vigtigt indspark. Vi burde tale om begrænsning, uddannelse og regulering i stedet for…

For tre år siden så Digitaliseringsstyrelsens cyberhotline dagens lys. Hotlinen skal hjælpe borgere og virksomheder, der bliver ramt af hackerangreb…

Internettet er faktisk sundt, viser en ny undersøgelse, der kommer netop som techgiganter ventes at udfordre Google i kampen om markedsandele med…

PROSAS seneste undersøgelse viser, at 54 procent af medlemmerne ikke havde en eneste dag med efteruddannelse i 2023. "Det er bekymrende", synes…

Lønnen steg mere for PROSA-medlemmer i 2023 end i den øvrige branche. Det viser den nyeste lønstatistik fra 2024.

"It-folk er eftertragtede og en…

Gustav, Valdemar og Julie elsker at game, og de får lov til at dyrke deres passion hver eneste dag – de går nemlig på game design-linjen på Københavns…

Simon og Danni er to af de it-sikkerhedsfolk, som hver dag sidder og kæmper mod hackerne. De kan kalde på Supermand og Catwoman, når der sker noget…

Kønsfordelingen er skæv i it-branchen, men hvorfor er det overhovedet et problem? Og hvordan er vi havnet her? Rikke Kristine Østergaard har en…

Kunstig intelligens gnaver sig med lynets hast ind i it-sikkerhedsbranchen – og det giver både muligheder og udfordringer, påpeger Jacob Herbst fra…

Hvis det offentlige bøjer sig så meget for tech-giganterne, at de ligefrem vil gøre det ulovlige lovligt, så er en vigtig beskyttelse af os alle…